پرسشنامه سبک تفکراسترنبرگ و همکاران 65 سوالی


پرسشنامه سبک تفکر دانش آموز از استرنبرگ و همکاران

کد 3107

تعداد سؤالات: 65 سوال

تعداد ابعاد و مؤلفه ها : 13 مؤلفه

سبک های تفکر بر مبنای نظریه‌ی خود حکومتی ذهنی به شرح زیر 13 سبک را شامل می‌شود:

الف) کارکرد: سبکهای قانونگذارانه ، اجرایی ، قضایی

ب) شکل: سبک های سلطنت طلب ، سلسله مراتبی ، طایفه سالاری و هرج و مرج طلب

ج) سطح: سبک های کلی و جزیی

د) دامنه: سبک های درونی و بیرونی

ه) گرایش: سبک های آزادمنشانه و محافظه کارانه

این پرسشنامه مؤلفه بندی شده است و دارای دستورالعمل نمره گذاری و اطلاعات روایی و پایایی و منبع دارد.

مقیاس پاسخدهی : طیف 7 درجه‌ای لیکرت

فرمت فایل: Word 

 

 

 

 

 

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi