پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ - فرم کوتاه 24 سوالی

 

    پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و همکاران - فرم کوتاه

    کد پرسشنامه 3102

    پرسشنامه سبک های تفکر

    هدف ارزیابی شیوه های انجام کارها

     تعداد سئوالات : 24 سوال

     مشخصات و شیوه نمره دهی : مشخص است 

     نمونه سئوالات :


           1-هنگامی که با نظرات مخالف روبرو می شوم، مایلم ببینم کدام یک برای انجام صحیح است.


           2- هنگام شروع به یک فعالیت، دوست دارم با افکار خودم کاررا آغاز کنم.


 

فرم 65 سوالی این پرسشنامه با اطلاعات کاملتر و روایی و پایایی نیز موجود است: 

پرسشنامه سبک تفکراسترنبرگ و همکاران 65 سوالی کد: 3107

 

 


     مولفه ها ، ابعاد و عوامل پرسشنامه :

                       1- تفکر قضایی

                       2- تفکر اجرایی

                       3- تفکر قانون گذارانه

 

 

 

ا

ریال 10000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1393/07/22 19:07:00
SANAZ vosog
i

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi