اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا

 

 

Effectivness of Advertise of TV

اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا

کد پرسشنامه: 1760

نام پرسشنامه    پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما از دیدگاه بینندگان

نوع پرسشنامه: محقق سا خته

 

طراح : جواد توسلی

تعداد سئوالات: 24 سئوال  

تعداد ابعاد:  4 بعد 

روایی: نامعلوم

ابعاد پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی :

1. ميزان آگاهي دادن

2. ايجاد علاقه درمخاطبان

3. تمايل  به خريد مخاطبان

4. اقدام براي خريد مخاطبان

 

 

نمونه سؤالات:
به نظر شما هر کدام از عوامل زیر در تبلیغات پخش شده از سیما، چقدر بر خرید شما تأثیر می گذارد؟

1- ارائه اطلاعات در تبليغات پخش شده از سيماي همدان تا چه حد به معرفي محصولات کمک می کند و بر افزایش خرید شما تأثیر دارد

 

 

 

کلیدواژگان:

پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استان تهران پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تاوزیونی پخش شده از سیمای استان خراسان پرسشنامه ارزیابی نقش تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی  بر رفتار مصرف کننده پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی بر رفتار خرید مصرف کننده پرسشنامه بررسی اثر تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی  پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه سنجش اثربخشی تبلیغات تاوزیونی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه ارزیابی نقش تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی  بر رفتار مصرف کنندگان پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی بر رفتار مصرف کنندگان پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه اثربخشی پیام های بازرگانی پخش شده از سیمای استانی و تلوزیون پرسشنامه ارزیابی نقش تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی  بر رفتار مصرف کنندگان پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی بر رفتار مصرف کنندگان پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه ارزیابی نقش تبلیغات رسانه های استانی  بر رفتار مصرف کنندگان پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی از  رادیو و تلوزیون بر رفتار خریداران بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه نقش تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کنندگان محلی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی پخش شده از سیمای استانی پرسشنامه ارزیابی نقش تبلیغات رسانه های استانی  بر رفتار مصرف کنندگان مقیاس سنجش اثربخشی تبلیغات بازرگانی از  رادیو و تلوزیون بر رفتار خریداران بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای استانی نقش پیام های بازرگانی از تلوزیون بر رفتار مصرف کنندگان

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 4

قیمت: 8 هزار تومان

حجم فایل: 135 کیلو بایتریال 80000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط
1393/07/24 14:39:00
paria rajabi
لینک دانلود پرسشنامه پس از خرید فعال نمی باشد.

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi