پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری

    

پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری

کد پرسشنامه:  2200

هدف: بررسی نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری در سازمان

نحوه تکمیل: بر روی طیف پاسخ ها، عددی که به بهترین شکل نگرش شما را توصیف می کند، مشخص کنید.

هدف اصلی پرسشنامه: سنجش نگرش کارکنان نسبت به بهره وری

مولفه: این پرسشنامه تنها متغیر «نگرش کارکنان نسبت به بهره وری» را ارزیابی می کند و مولفه ندارد

تعداد سؤالات :  20سؤال

نمونه سؤالات:

1-کارکنان باید با کارایی بیشتری کار کنند

2-کارکنان باید انعطاف پذیرتر باشند

3-کارکنان ومدیریت باید باهم همکاری کنند

4-کارکنان باید سخت کوش تر باشند.

طیف پاسخ ها: لیکرت 5 گزینه ای (کاملا موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، کاملا مخالفم)

نحوه امتیازدهی وتفسیر نتایج: دارد

فایل: Word

دانلود انواع پرسشنامه

ریال 15000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi