پرسشنامه استانداراد بهره وری هرسی و گلد اسمیت 7 عاملی

    

پرسشنامه استاندارد بهره وري نیروي انسانی هرسی و گلد اسمیت 7 عاملی

کد پرسشنامه :  2201

نام پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی بهره وري نیروي انسانی

               یا پرسشنامه استانداراد بهره وری

تعداد سئوالات: 21 گویه

طیف پاسخ ها:

1- خیلی کم

2- کم

3- متوسط

4- زیاد

5- خیلی زیاد

 

مولفه ها و ابعاد:

1     الف) توانایی (دانش و مهارتها)
2     ب) وضوح (درك یا تصور نقش)
3     ج) کمک (حمایت سازمانی)  
4     د) ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)
5     ه)  اعتبار(اعمال معتبر و حقوقی پرسنل)
6     و) انگیزه (انگیزش یا تمایل)
7     ز) محیط (تناسب محیطی)  


هدف اصلی پرسشنامه :  ارزیابی میزان بهره وري نیروي انسانی

مدل مورد استفاده : هرسی و گلد اسمیت

منبع: دارد

نمونه سؤالات مولفه دوم : ب) وضوح (درك یا تصور نقش)

4. تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را براساس اشتباهات ناشی از انجام ودرك درست کار ارزیابی می کند.

5. تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را براساس نحوه انجام کارشان ارزیابی می کند.

6. تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را بر اساس درك صحیح از اهداف کارشان ارزیابی می کند

نوع پرسشنامه : استاندارد 

روایی و اعتبار(پایایی) : دارد 

کاربرد : محقق با استفاده از نتایج این پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند به شناخت و سنجش متغیرهای زیر بپردازد:

تعداد مولفه ها : 7 مولفه

نوع فایل : word

حجم فایل: 171 کیلوبایت

دانلود انواع پرسشنامه

ریال 35000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi