پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی

 

 

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی 

کد پرسشنامه : 3500

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

طراح: توسلی

تعداد سئوالات پرسشنامه عوامل درون سازمانی: 68 سئوال  

تعداد سئوالات پرسشنامه چابکی سازمانی : 29 سوال

تعداد کل سئوالات: 100 سوال

طیف: لیکرت 5 گزینه ای 

نام پرسشنامه: پرسشنامه تأثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی

عوامل و مؤلفه ها:

الف - متغیر ساختار سازماني

     - مولفه پیچیدگی

     - مولفه تمرکز

     - مولفه سلسله مراتب

     - مولفه سازمان مجازی

     - مولفه اتوماسیون

      - مولفه اعتماد

ب- متغیر فرهنگ سازمانی

شامل شاخص های

      1- فرهنگ تغییر

      2- فرهنگ پذیرش تکنولوژیک

      3- کارکنان چندبعدی

      4- هویت سازمانی

ج- متغیر نگرش و تحقیق

شامل شاخص های

      1-کسب اطلاعات

      2-نوآوری فناوری

      3-نوآوری مدیریتی

      4-نوآوری فرایندی

د- متغیر منابع انسانی

شامل شاخص های زیر  که هر کدام تعدادی سوال دارند:

      1-دانش

      2-مهارت

      3-انعطاف پذیری

      4-خلاقیت

      5-یادگیری مستمر

و- متغیر سبک رهبری

شامل شاخص های زیر که هر کدام  تعدادی سوال دارند:

      1- بصیرت

      2- نوآوری

      3- سرعت

      4- مدرنیته

ه- متغیر فناوری اطلاعات

شامل شاخص های زیر  که هر کدام چند سوال دارند:

      1- یکپارچه سازی اطلاعات

      2- تجارت الکترونیک

      3- امنیت اطلاعات سازمانی

پرسشنامه دوم برای ارزیابی میزان چابکی سازمانی (متغیر وابسته)

شامل شاخص های زیر  که هر کدام از تعدادی گویه تشکیل شده است

      1- پاسخگویی

      2- سرعت

      3- شایستگی

      4- انعطاف پذیری

نوع فایل : 2010 Word

تعداد صفحه: 6

حجم فایل: 600 کیلو بایت

 

دانلود انواع پرسشنامه

ریال 70000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi