پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

 

                         پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم و اشتراک دانشپرسشنامه تسهیم دانش آجزن

 

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

 

پرسشنامه تسهیم و اشتراک دانش

 

                                                                                                                           پرسشنامه تسهیم و اشتراک دانش                                       پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم و اشتراک دانش                                          پرسشنامه تسهیم دانش آجزن       

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن  

                                                                پرسشنامه تسهیم و اشتراک دانش                                                          پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

                                                                           پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

 رسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

                                                                                                                    پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

 

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن

پرسشنامه اشتراک دانش مدل آجزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه تسهیم دانش آجزن


 

کد پرسشنامه 5621  

 

 

پرسشنامه تسهیم دانش ( پرسشنامه اشتراک دانش ) -  الگوی آجزنتعداد سئوال:22


مولفه ها و ابعاد مورد سنجش :
•    تسهيم دانش و تجربه
•    قصد تسهيم دانش و تجربه
•    نگرش به تسهيم دانش و تجربه
•    کنترل رفتاري در تسهيم دانش و تجربه
•    هنجار ذهني در تسهيم دانش و تجربه

 

 


نمونه سئوالات از بعد تسهيم دانش و تجربه
1.    من اغلب دانش و تجربه ام را با همکارانم به اشتراک مي گذارم.
2.    من اغلب مواد آموزشي و کمک آموزشي خود را در اختيار همکارانم قرار مي دهم.
3.    اگر همکارانم بخواهند که آنها را کمک کنم، دريغ نخواهم کرد.

 

منبع: نامشخص

روایی و پایایی: بر عهده محقق

مؤلفه بندی : دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi