بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش

بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش

 

 

از ديدگاه شما ميزان هر کدام از عوامل زير در حال حاضر چگونه است؟

بسيارکم کم متوسط زياد بسيارزياد
1 2 3 4 5
استقلال و خودگرداني
5 تا چه ميزان شما مي توانيد روشهاي اجراي وظايف خود را تغيير دهيد؟

جوسازماني
18 کسب پاداش در ازاي نوآوري و ايده هاي مبتکرانه و حمايت از روشهاي خلاقانه

ارزشهاي سازماني
30 فرايند استخدام کارکنان جديد و مديران جوان بر مبناي تخصص و شايسته سالاري صورت مي گيرد.
36 هر نوع خلاقيت در کار مورد تشويق قرار مي گيرد و پاداش داده مي شود

4- رفتار دانشي
46 در اين سازمان تيم هايي وجود دارد تا تجربيات و دانش مورد نياز را به اعضا منتقل کنند.
48 کارکنان در مورد فرايندها و راهبردهاي مديريت دانش اطلاعات کافي دارند و از آن استفاده مي کنند.

5- يادگيري مشارکتي
52 تيم سازي و تشريک مساعي و هم افزايي در پروژه ها مورد تاکيد مديران قرار دارد.

6- رضايت شغل
55 مسئولان در کار کارکنان زياد دخالت مي کنند

7- انجام کار(کارايي و اثربخشي)
74 انتظارات مشتريان درباره محصولات سازمان به خوبي مورد توجه قرار مي گيرد.
75 برنامه هاي سازمان طبق افق چشم انداز سازمان و سياستهاي مديران به خوبي پيش مي روند.

 


اطلاعات مربوط به پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: بررسي بررسي تاثير فرهنگ مبتني بر دانش بر عملکرد مديريت دانش در شرکت هاي مهندسي نفت

طراح : جواد توسلي - - - - - - - - - - - (ابوعلی)


تعداد ابعاد: 7 بعد

تعداد سوالات : 75 سوال


مقياس به کار رفته مطابق طيف ليکرت 5 درجه اي است

 

 

 

 

 

 

انواع پرسشنامه

ریال 60000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi