3802 پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین JDI 70

 

 

 

 


پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین  JDI 70

 

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین (1969)

 

 

 

کد پرسشنامه: 3802

نام پرسشنامه: پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JDI


تعداد سؤالات:  70 سؤال

 

رضایت شغلی چیست؟
"رضایت شغلی" مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. تحقیقات نشان می دهد که نارضایتی شغلی باعث افزایش حوادث ناشی از کار می شود و ممکن است منجر به ترک شغل توسط کارمند شود. شاخص توصیف شغل JDI  نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (1969) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص رضایت از شغل JDI  در قالب 6 مقوله شامل: ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه که توسط اسمیت و هیولین (1969) ساخته شده است، یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای خشنودی شغلی است. این پرسشنامه شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند که عبارتند از:

تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - ماهیت شغل شامل  22 جفت گویه مثل:

                        پیچیده       5   4     3   2  1    ساده

   غیر تکراری و نیازمند خلاقیت    5   4     3   2  1    روتین و تکراری

                        مناسب      5   4     3   2  1    نامناسب

 

☐ عامل 2 - سرپرستی

 

           صلاحیت تخصصی دارد    5   4     3   2  1   صلاحیت تخصصی ندارد

                        باهوش       5   4     3   2  1    کند ذهن

 

 

☐ عامل 3 - همکاران

☐ عامل 4- ارتقا یا پیشرفت

☐ عامل 5 -حقوق 

☐ عامل 6- محیط کار

 

طراح : این پرسشنامه که توسط اسمیت و هیولین (1969) ساخته شده است

نوع فایل : pdf

تعداد صفحه: 3

قیمت: 4200 تومان

حجم فایل: 386 کیلو بایت

ریال 42000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi