پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانشجویان 55 سوالی

 


 کد پرسشنامه: 1608
نام پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان

هدف اصلی پرسشنامه: شناسایی، بررسی، ارزیابی، تعیین انگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان

تعداد سؤالات: 55 سؤال

کاربرد:

        تعیین میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
        قابل استفاده در تعیین میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان
        شناسایی عوامل انگیزشی دانش آموزان یا دانشجویان
        شناسایی نقاط قوت عوامل انگیزشی دانش آموزان یا دانشجویان
        شناسایی نقاط ضعف عوامل انگیزشی دانش آموزان یا دانشجویان


 نمونه سؤالات:

1- از توانایی درونی سرشاری جهت رویارویی با مشکلات تحصیلی برخوردارم
2- برای خود هدفهایی را تنظیم می کنم که دست یافتن به آنها دشوار باشد
55- دلم می خواهد همیشه کارم بدون عیب و نقص باشد.

روایی و پایایی : نامشخص

 

ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi