پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

   

پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

 

کد پرسشنامه :  1602 

نام پرسشنامه:   پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

هدف اصلی پرسشنامه این پرسشنامه به منظور سنجش میزان انگیزه پیشرفت در کودکان 6 تا 14ساله توسط برنارد واینر در دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده است

تعداد سؤالات:   20 سوال

طراح : برنارد واینر در دانشگاه کالیفرنیا 

 کاربرد:

 این تست سه جنبه عاطفی (ترس یا امید) جهت رفتار (روی آوری یا اجتناب) و خیرجویی (ترجیح دادن هدف های آسان متوسط و دشوار) را به صورت موقعیت های پیشرفت بیان کرده و اندازه گیری می کند.

مولفه ها و عوامل موثر:  ریز متغیرهای پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر شامل:

      1. عاطفی

      2. روی آوری یا اجتناب

      3. خطرجویی

این تست شامل 20سئوال دو گزینه ای است که در هر ماده، آزمودنی در برابر دو موقعیت متفاوت قرار می گیرد.  یکی از این موقعیت ها بر اساس نظریه مک کللند و سازنده آزمون  انگیزه پیشرفت بالا و موقعیت دیگر، انگیزه پیشرفت پایین را می سنجد.

 نمونه سؤالات:

        1 -   من ترجیح می دهم . . . .        

        الف –   با دیگران کار کنم                  ب-  به تنهایی کار کنم

     2 - من کارهایی را ترجیح می دهم که ....

     الف – ممکن است انجام دادن آنها برای من مشکل باشد               ب- مطمئن باشم می توانم آنها را انجام دهم
دانلود انواع پرسشنامه

ریال 20000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi