پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل cipp

.

پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP

 

کد پرسشنامه: 6533

نام پرسشنامه: پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP

 

 

 

 

تعداد سؤالات: 39 سؤال

طراح : توسلی

تعداد مولفه ها : 4

☐ عامل 1 - محتوا و زمینه

☐ عامل 2 - درون داد

☐ عامل 3 - فرایند

☐ عامل 4- برون داد

 

 

 

 

 

 

 


نوع پرسشنامه: محقق ساخته

روایی:بر عهده محقق [برای تعیین روایی پرسشنامه، به رؤیت اساتید راهنما و مشاور رسانده تا روایی محتوایی آن تایید شود]

پایایی : بر عهده محقق [10-20 پرسشنامه توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرانباخ آن را محاسبه می کنیم. اگر بالاتر از 0/7 باشد پایایی آن تایید می شود]

 


نمونه سؤالات:

☐ 1 - آیا در برنامه ریزی دوره های کوتاه مدت آموزشی، رسالت و اهداف و برنامه های نظام آموزشی در نظر گرفته می شود؟

☐ 2 - آیا در برنامه ریزی دوره های کوتاه مدت آموزشی، رویکرد ایجاد برابری فرصت های آموزشی برای دانش آموزان لحاظ شده است؟

 

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

حجم فایل: 199 کیلوبایت

 

 

ریال 80000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi