پرسشنامه بررسی موانع استقرار نظام بودجه عملیاتی در کشور


پرسشنامه بررسی موانع استقرار نظام بودجه عملیاتی در کشور

کد پرسشنامه: 4220

نام پرسشنامه:  پرسشنامه بررسی موانع استقرار نظام بودجه عملیاتی در کشور

هدف اصلی پرسشنامه :  بررسی موانع استقرار نظام بودجه عملیاتی

مدل مورد استفاده :  مدل الماس و با تاکید بر قوانین 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه شامل سه مدل اصلی و سه توانمند ساز
(ص 3 منبع)

مولفه ها :بر اساس تعداد فرضیه ها این پرسشنامه  5  مولفه دارد
1.    نیروی انسانی آموزش دیده در سیستم دولتی برای استقرار سیستم بودجه عملیاتی 1-2-4-5-10
2.    زیرساخت حسابداری لازم در سیستم حسابداری دولتی ایران  پرسش های شماره 2-6-7
3.    استانداردهای حسابداری صنعتی . . . .     پرسش 8 و 9        
4.    اعتقاد مدیران  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پرسش 11، 12، 13، 14
5.           استخراج قیمت تمام شده . . . . . . . . . . . .پرسش 15، 16، 17، 18  

تعداد سؤالات :  18  سؤال

نوع پرسشنامه :  محقق ساخته

کاربرد :  رشته مدیریت بازرگانی > نظام بودجه عملیاتی >بررسی موانع استقرار نظام بودجه عملیاتی

تعداد مولفه ها :  5 مولفه


نمونه سوالات:
1- برای تنظیم بوجه عملیاتی دستگاه مورد نظر تا چه حد آموزش کافی دیده اید
بسیار زیاد              زیاد                متوسط                          کم         بسیار کم

2- بدون حضور افراد آموزش دیده تا چه حد می توان بودجه عملیاتی یک دستگاه را تنظیم نمود
بسیار زیاد              زیاد                متوسط                          کم         بسیار کم

نوع فایل : pdf

منبع :  دارد


مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi