سبد خرید شما خالی است
  معرفی موسسه
انجمن پرسشنامه ایران (آپا) اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت مجازی و تخصصی است که از سال 1388 به صورت غیررسمی و با عنوان وبلاگ آریاپژوه کار خود را آغاز کرده و پس از مدتی اقدام به راه اندازی سایت تخصصی پرسشنامه نمود. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً « پرسشنامه» در خدمت محققان و پژوهشگران است.

ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و پذیرای هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا همکاری هستیم
پایگاه عرضه خدمات پرسشنامه ای . . . . [ ارائه پرسشنامه ، تولید پرسشنامه ، طراحی پرسشنامه ]
پرسشنامه
  منوی پرسشنامه
ارتباطات - روابط انسانی - ارتباط
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
اخلاق، مسائل اخلاقی، اخلاق حرفه ای، مسائل دینی و مذهبی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
انگیزه ، انگیزش، نیازهای انگیزشی،علاقه، رغبت
  مشاهده لیست
تعداد سند:
20
اثربخشی سازمانی ، اثربخشی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
13
آموزش، مسائل آموزشی ، آموزش ضمن خدمت کارکنان، مدیریت آموزش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
34
کتابداری، کتابخانه ، کتاب خوانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
پزشکی ، پرستاری ، درمانی ، بیمارستانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
روان شناسی مدیریت ، روان شناسی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
32
بازاریابی ، کسب و کار ، بازرگانی ، تجارت ، برند ، مدیریت بازرگانی ، صادرات
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
اجتماعی جامعه شناسی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
پ
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
توانمند سازی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
13
چابکی سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
صنعت ، مدیریت صنعتی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا - اینترنت و وب
  مشاهده لیست
تعداد سند:
20
بهره وری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
جانشین پروری، نظام مدیریت جانشین پروری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
سازمان یادگیرنده ، یادگیری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
11
پرسشنامه های اختصاصی موسسه
  مشاهده لیست
تعداد سند:
19
ث
  مشاهده لیست
تعداد سند:
0
فرهنگ سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
برون سپاری برونسپاری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
بلوغ
  مشاهده لیست
تعداد سند:
0
بحران - مدیریت بحران
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
بیگانگی شغلی ، بیگانگی اجتماعی ، بیگانگی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
گردشگری ، توریسم ، گردش گری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
ک
  مشاهده لیست
تعداد سند:
0
رفتار - سیاست - قانون
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
خلاقیت ، ابتکار ، نواوری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
دلبستگی شغلی - اشتیاق شغلی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
0
کیفیت کاری ، کیفیت زندگی ، کیفیت فراگیر ، کیفیت شغلی ، کيفيت خدمات
  مشاهده لیست
تعداد سند:
18
کارافرینی سازمانی ، کارآفرینی اجتماعی ، کارافرینی فردی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
0
کارایی سازمانی ، کارایی کارکنان ، کارایی درونی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
جو سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
هوش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
16
مشارکت سازمانی ، مشارکت تیمی ، مشارکت کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
مهندسی مجدد
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
مسؤولیت اجتماعی، مسئولیت مدیران
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
مهارت سنجی ، مهارت مدیران ، مهارت کارکنان ، مهارت مذاکره ، مهارت اجتماعی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
مدیریت دانش، دانش سازمانی (KM)
  مشاهده لیست
تعداد سند:
23
سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی ، سرمایه فکری ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
14
سلامت سازمانی ، سلامت عمومی ، امنیت شغلی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
ساختار سازمانی : رسمیت ، پیچیدگی ، تمرکز
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
رضایت شغلی ، رضایت سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
13
رهبری ، رهبری تحولی و مبادله ای ، رهبری تحول گرا و عمل گرا
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
تفکر ، تفکر خلاق ، تفکر تیمی ، تفکر انتقادی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
تعارض شغلی ، تضاد شغلی ، مدیریت تعارض
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
سکوت سازمانی ، فراموشی سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
سواد اطلاعاتی ، سواد مالی ، سواد رایانه ، سواد آماری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
10
ورزش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
ارزیابی عملکرد سازمان، عملکرد مدیران، عملکرد کارکنان، خودارزیابی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
29
یادگیری ، سبک یادگیری ،یادگیری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
12
منابع انسانی ، منابع سازمانی، مدیریت منابع انسانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
10
تصمیم گیری ، سبک تصمیم گیری عمومی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
       
  منوی پرسشنامه

مشاهده پرسشنامه جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید. کد: 0
پیشنهادات

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1028

مشاهده پرسشنامه ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP کد: 1009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی کد: 1026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی اثر بخشی نظام آموزش کد: 1006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1007

مشاهده پرسشنامه 1010 پرسشنامه اثر بخشی دوره های آموزش مجازی کد: 1010

مشاهده پرسشنامه 1014 پرسشنامه عوامل موثر بر اثر بخشی تدریس از دیدگاه دانشجو کد: 1014

مشاهده پرسشنامه 1016 پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016

مشاهده پرسشنامه 1015 پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015

مشاهده پرسشنامه 1015 پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015

مشاهده پرسشنامه 1029 پرسشنامه بررسی برنامه درسی اجتماعی کد: 1029

مشاهده پرسشنامه 1030 پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030

مشاهده پرسشنامه 1016 پرسشنامه نقش آموزش مجازی در افزایش دانش کارکنان کد: 1016

مشاهده پرسشنامه 1017 پرسشنامه سبک تدریس کد: 1017

مشاهده پرسشنامه 1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد: 1031

مشاهده پرسشنامه 1034 پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودسنجی فعالیت های آموزشی و تدریس کد: 1035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی عوامل تدریس اثر بخشی کد: 1036

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 1037

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان پسر کد: 1038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بومی کردن برنامه درسی کد: 1039

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح سبک تدریس کد: 1032

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1041

مشاهده پرسشنامه 1033 پرسشنامه رهبری در محیط آموزشی کد: 1023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کراف کد: 1043

مشاهده پرسشنامه 1025 تأثير آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي كاركنان کد: 1025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش آموزش از راه دور بر توسعه منایع انسانی کد: 1045

مشاهده پرسشنامه AAAAAAA تست دانلود پرسشنامه کد: 1

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد معلم تدریس ادموند کد: 1012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس کد: 1106

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1144

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازي در توانمند سازي کد: 1145

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی سازمان مدل لاودن کد: 1114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP کد: 1143

مشاهده پرسشنامه نام پرسشنامه:پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (AGIL) کد: 1103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 1104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی معلم ادموند و همکاران کد: 1105

مشاهده پرسشنامه جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید. کد: 0

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1627

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عوامل انگیزشی از دید کارکنان و سرپرستان و اولویت بندی آنها کد: 1615

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان کد: 1614

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 1617

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه کد: 1613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 1612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 264

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس کد: 1603

مشاهده پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر کد: 1602

مشاهده پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز - ماینر - اسمیت کد: 1603

مشاهده پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام کد: 1604

مشاهده پرسشنامه انگیزه شغلی هرزبرگ کد: 1605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی - توسلی کد: 1606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کد: 1607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد: 1608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه مشارکت در اجتماعات آنلاین کد: 1609

مشاهده پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر کد: 1610

مشاهده پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان توسلی کد: 1611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان کد: 1212

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش به حجاب کد: 1260

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه معیار سنجش رشد اخلاقی کد: 1211

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اخلاق سازمانی کارکنان کد: 1213

مشاهده پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 1300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر موبايل بر ارتباطات اجتماعي کد: 1301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی دعایی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی دعایی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6532

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 4028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کد: 1507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مد گرایی در دانش آموزان کد: 1504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی گادوین SLIQ کد: 1510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس کد: 4018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن کد: 4019

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کارکنان مزلاچ کد: 4640

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982 کد: 4041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری کد: 4060

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود متمایز سازی کد: 4056

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شادكامي آكسفورد (مثبت انديشي) کد: 4025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهداشت روانی کشمیری کد: 4010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه باورها غیر منطقی جونز کد: 4011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار خصمانه کد: 4021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس صمیمیت کد: 4022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه صمیمیت کد: 4023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نشاط در بین همکاران کد: 4026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) کد: 4046

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خوش بینی کد: 4027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تغییر رفتار کد: 3919

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 4017

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی شرر کد: 4002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک هویت کد: 4003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده ها در بیماران مزمن کد: 4004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک شخصیت نئو NEO-PI-R کد: 4080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری( CD_RIS) کد: 4007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تجربه های اوج و عرفان در دعا کد: 4008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شخصیت آیزنگ و سی بیل آیزنگ کد: 4006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL- BREF کد: 4028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی مایرز انگلیسی کد: 4030

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون MBI (1981) کد: 4012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تست غربالگری علائم قبل از قاعدگی PSST کد: 2700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهداشت، ايمني و خدمات رفاهي کد: 2701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان حوزه . . . . بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کد: 2720

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 5327

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 5331

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 5333

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 5320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه کد: 5329

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنايی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان بهره مندی دانش آموزان از فناوری و آی تی کد: 5005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش فناوری IT کد: 5002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت کد: 5035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اعتیاد اینترنتی کد: 5016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5014

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارزش در سازمان کد: 4802

مشاهده پرسشنامه 4 823 پرسشنامه سنجش بهبود سبز کد: 4823

مشاهده پرسشنامه 4812 پرسشنامه اقتصاد- زیر ساخت - نوآوری - رقابت - راهبرد - آموزش - فساد اداری - گردشگری - محیط زیست کد: 4812

مشاهده پرسشنامه 4811 پرسشنامه میزان موفقیت مدیران در پروژه مترو کد: 4811

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی کد: 3500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری چابکی سازمان اسپایدزر کد: 3503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی بنگاه های خدماتی و تولیدی کد: 3504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کد: 3505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهداشت، ايمني و خدمات رفاهي کد: 1903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ادراک از مدیریت کد: 3220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی کد: 3226

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیات علمی کد: 3228

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر کد: 3222

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازهای مدیران آموزشی کد: 3225

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ال دفت کد: 3230

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3234

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3236

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در سازمان کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک کد: 6507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6502

مشاهده پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شهرداری کد: 5006

مشاهده پرسشنامه امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 5098

مشاهده پرسشنامه امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 2

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مكانيزم هاي يادگيري سازماني کد: 4312

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکین DLOQ کد: 4303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی یادگیرندگی سازمانی (سازمان یادگیرنده ) کد: 4304

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمان یادگیری سازمانی در سه بعد فردی- گروهی-سازمانی کد: 4305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده توسلی بر اساس مدل سنگه کد: 4306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثر مولفه های سازمان یادگیرنده کد: 4310

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ممیزی یادگیری ارزیابی سازمانی یادگیرنده کد: 4307

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) کد: 4308

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ کد: 4309

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده markowart کد: 4302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری - مدل کیم کد: 1007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی و جانشین پروی سازمان ها کد: 1008

مشاهده پرسشنامه نام پرسشنامه: پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری کد: 2200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وري نیروي انسانی کد: 2201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 2203

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری منابع انسانی کد: 2220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2227

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه کد: 1803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عملکرد نام برندهای تجاری بر بازار کد: 1010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح برند - بررسی تفاوت ترجیح برند بین دو برند . . . کد: 1740

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خرید سبز کد: 1720

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی شغلی مدل ملوین و سیمن - توسلی کد: 2300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان کد: 1901

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مدیریت بحران در مدرسه کد: 1902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1903

مشاهده پرسشنامه فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته - برون سپاری آموزشی کد: 2002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برون سپاری خدمات و فعالیت های سازمان کد: 2001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز کد: 4900

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون کد: 4902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران کد: 4911

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 4920

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کوئین و کامرون کد: 4904

مشاهده پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش کد: 4924

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند کد: 4906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي فرهنگ يادگيری در شرکتهای صنعتی کد: 4912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 3606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت تورنس کد: 162

مشاهده پرسشنامه 3910 پرسشنامه حقوق شهروندی کد: 3910

مشاهده پرسشنامه 3911 ارزیابی فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی کد: 3911

مشاهده پرسشنامه 3912 پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران کد: 3912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 1205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری الکترونیکی کد: 5504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری کد: 5500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راههای توسعه گردشگری فرهنگی کد: 5505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری کد: 5507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه :هوش های چند گانه گارنر-80 سئوالی کد: 6300

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی تراويس .براد بري و جين . گريوز کد: 

مشاهده پرسشنامه هوش عاطفی کد: 6320

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی شرینک کد: 6321

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 90 سئوالی کد: 6323

مشاهده پرسشنامه هوش اجتماعی کد: 6330

مشاهده پرسشنامه هوش تجاری به زبان انگلیسی کد: 6341

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی کد: 6343

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش سازمانی کد: 

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ در سال 2003 کد: 

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی کد: 

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی کد: 

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و وانگ کد: 

مشاهده پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرشت کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت کد: 3402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کرافت کد: 3403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی کارکنان با رویکرد روابط انسانی کد: 5245

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کد: 5253

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکنان کد: 5251

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی مدیران کد: 5247

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی کد: 5421

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کيفيت زندگي کاري کد: 5467

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کد: 5468

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کد: 5469

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کد: 5461

مشاهده پرسشنامه TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کد: 5405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات ایران خودرو کد: 5406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه های مجازی کد: 5413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری کد: 5411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان دانشگاه های مجازی کد: 5409

مشاهده پرسشنامه 5410 پرسشنامه خدمات کتابخانه های مجازی در آموزش مجازی - پرسشنامه دانشجویان کد: 5410

مشاهده پرسشنامه 5404 پرسشنامه کیفیت خدمات پژوهشی بر اساس مدل سروکوآل کد: 5404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد گرایی مدیران کد: 5434

مشاهده پرسشنامه 5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال کد: 5401

مشاهده پرسشنامه 5402 پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات لایب کوآل کد: 5402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه كيفيت خدمات با جذب مشتريان کد: 5433

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی کد: 5600

مشاهده پرسشنامه مدیریت دانش مشتری CKM کد: 5646

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تسهیم دانش آجزن کد: 5621

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی نگرش نسبت به تسهیم دانش دیکسون کد: 5620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون 2003 کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع ساختاری مدیریت دانش کد: 5604

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی مدیریت دانش کد: 5605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران کد: 5606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش کد: 5642

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش کد: 5643

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل سنگه کد: 5610

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش کد: 5625

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مارکوئیز گاریکاس سایمون کد: 5624

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش پرابست، راب، رامهاردت کد: 5600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مولفه های مدیریت دانش در آموزش و پرورش کد: 5600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش کد: 5622

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدل استراتژیهای سه گانه هانسن کد: 5613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ابعاد و مولفه های مدیریت دانش در کتابخانه کد: 5641

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 6101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران / کارکنان کد: 6103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 6100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 6100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان کد: 6120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت پذیري اجتماعی کارکنان CSR بر اساس مدل کارول کد: 5800

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد کد: 6500

مشاهده پرسشنامه 5918 پرسشنامه سنجش مشارکت و سرمایه و اعتماد و حمایت و ... کد: 5918

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تیم گرایی کد: 5904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی کد: 5903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کار تیمی کد: 5906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 4120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري کد: 4109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 3814

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث کد: 3812

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کد: 3810

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت (JDI) کد: 3808

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران کد: 3822

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از درآمد کد: 3826

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خشنودی از درآمد کد: 3828

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کد: 3832

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 6 عاملی کد: 3836

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کد: 3827

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی مامن کد: 3834

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از حقوق شغلی کد: 3823

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد سازمانی کد: 4201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ) کد: 4202

مشاهده پرسشنامه پرسش‌نامه سنجش سلامت روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه کد: 4613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه مدل سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و مدل پارسونز کد: 4611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 4612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال کد: 4400

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی 7 عاملی کد: 4401

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه رابطه ای کد: 4445

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 4403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمان کد: 4404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 4405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن کد: 4408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در تجارت الکترونیکی کد: 4414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه سازمانی کد: 4440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کد: 4431

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری کد: 4430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه انسانی کد: 4421

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4707

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 4701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4740

مشاهده پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 

مشاهده پرسشنامه سواد اطلاعاتی اساتید و اعضای هیأت علمی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 3004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای استیرز پورتر OCQ کد: 3003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - ساعتچی کد: 

مشاهده پرسشنامه مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ويلسون کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 1001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تفكر انتقادي مرتضوی کد: 1002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تفکر کد: 1003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 1006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 980

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 981

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 6501

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسي تاثير نظام نگهداري منابع انساني بر ماندگاري کارکنان کد: 6006

مشاهده پرسشنامه 6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 6011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد کد: 1426

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران کد: 1415

مشاهده پرسشنامه مهارت هپرسشنامه خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416

مشاهده پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760

مشاهده پرسشنامه 6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701
FACE BOOK

TWITTER

GOOGLE PLUS
کاربر گرامی :
این سایت به نام شرکت آرمان پردازان سبزاندیش توس به شماره ثبت 37043 با هدف انجام خدمات پژوهشی و تحقیقات علوم انسانی و تهیه منابع و کتب دانشگاهی لازم و اختصاصاًابزارسازی پژوهش و طراحی پرسشنامه فعالیت می نماید. هر گونه برداشت غیر مجاز از محتوا و مطالب سایت خلاف شرع و قانون بوده حقوق مادی و معنوی کلیه آثار تولید شده محفوظ است.
تماس با ما
تلفن: 09155089909
آدرس:
استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان هاشمیه
ایمیل: info@porseshname.com
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط Dogan