جستجو
 
 
 

 

 

 

      انجمن پرسشنامه ایران (آپا) اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً « پرسشنامه» در خدمت محققان و پژوهشگران است. ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و پذیرای هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا همکاری هستیم.

 

 

پایگاه عرضه خدمات پرسشنامه ای . . . . [ ارائه پرسشنامه ، تدوین پرسشنامه ، طراحی پرسشنامه ]

 

 

محقق گرامی:

1-  بهترین راه جستجوی پرسشنامه ، استفاده از کلید ترکیبی کنترل + اف است. برای این کار به طور همزمان کلید Ctrl+ F را بزنید و در کادر کوچکی که در گوشه مانیتور باز می شود، کلمه کلیدی موضوع مورد نظر را ثبت کنید و چند بار اینتر بزنید تا انواع پرسشنامه های یافت شده را ببینید. این کار را با کلمات کلیدی دیگر هم تکرار کنید.

 

2- موقتا بخش فروش آنلاین سایت قطع می باشد. در صورت تمایل به سفارش یک پرسشنامه، ایمیل بزنید یا از طریق تماس با ما، اقدام کنید. 

 

 

پرسشنامه
  منوی پرسشنامه
ارتباطات - روابط انسانی - ارتباط
  مشاهده لیست
تعداد سند:
9
اخلاق، مسائل اخلاقی، اخلاق حرفه ای، مسائل دینی و مذهبی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
انگیزه ، انگیزش، نیازهای انگیزشی،علاقه، رغبت
  مشاهده لیست
تعداد سند:
20
اثربخشی سازمانی ، اثربخشی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
19
آموزش، مسائل آموزشی ، آموزش ضمن خدمت کارکنان، مدیریت آموزش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
72
کتابداری، کتابخانه ، کتاب خوانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
20
پزشکی ، پرستاری ، درمانی ، بیمارستانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
روان شناسی مدیریت ، روان شناسی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
56
بازاریابی ، کسب و کار ، بازرگانی ، تجارت ، برند ، مدیریت بازرگانی ، صادرات، بانک
  مشاهده لیست
تعداد سند:
14
اجتماعی ، شهروندی ، مدنی ، جامعه
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
شایستگی شغلی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
توانمند سازی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
12
چابکی سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
صنعت ، مدیریت صنعتی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا - اینترنت و وب
  مشاهده لیست
تعداد سند:
33
بهره وری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
15
جانشین پروری، نظام مدیریت جانشین پروری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
سازمان یادگیرنده ، یادگیری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
13
پرسشنامه های اختصاصی موسسه
  مشاهده لیست
تعداد سند:
70
موفقیت
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
فرهنگ سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
14
برون سپاری برونسپاری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
بلوغ
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
بحران - مدیریت بحران
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
بیگانگی شغلی ، بیگانگی اجتماعی ، بیگانگی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
گردشگری ، توریسم ، گردش گری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
هوشمندی سازمانی و هوشمند سازی مدرسه
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
رفتار - سیاست - قانون- شهروندی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
6
خلاقیت ، ابتکار ، نواوری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
دلبستگی شغلی - اشتیاق شغلی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
کیفیت کاری ، کیفیت زندگی ، کیفیت فراگیر ، کیفیت شغلی ، کيفيت خدمات
  مشاهده لیست
تعداد سند:
22
کارافرینی سازمانی ، کارآفرینی اجتماعی ، کارافرینی فردی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
15
کارایی سازمانی ، کارایی کارکنان ، کارایی درونی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
7
جو سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
هوش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
23
مشارکت سازمانی ، مشارکت تیمی ، مشارکت کارکنان
  مشاهده لیست
تعداد سند:
9
مهندسی مجدد
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
مسؤولیت اجتماعی، مسئولیت مدیران
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
مهارت سنجی ، مهارت مدیران ، مهارت کارکنان ، مهارت مذاکره ، مهارت اجتماعی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
10
مدیریت دانش، دانش سازمانی (KM)
  مشاهده لیست
تعداد سند:
29
سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی ، سرمایه فکری ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
14
سلامت سازمانی ، سلامت عمومی ، امنیت شغلی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
ساختار سازمانی : رسمیت ، پیچیدگی ، تمرکز
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
رضایت شغلی ، رضایت سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
17
رهبری ، رهبری تحولی و مبادله ای ، رهبری تحول گرا و عمل گرا
  مشاهده لیست
تعداد سند:
9
تفکر ، تفکر خلاق ، تفکر تیمی ، تفکر انتقادی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
9
تعارض شغلی ، تضاد شغلی ، مدیریت تعارض
  مشاهده لیست
تعداد سند:
8
تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
5
سکوت سازمانی ، فراموشی سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
سواد اطلاعاتی ، سواد مالی ، سواد رایانه ، سواد آماری
  مشاهده لیست
تعداد سند:
11
ورزش
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
ارزیابی عملکرد سازمان، عملکرد مدیران، عملکرد کارکنان، خودارزیابی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
25
یادگیری ، سبک یادگیری ،یادگیری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
19
منابع انسانی ، منابع سازمانی، مدیریت منابع انسانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
16
تصمیم گیری ، سبک تصمیم گیری عمومی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
تغییر ، مدیریت تغییر ، تکنولوژی تغییر
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
پرسشنامه های متفرقه
  مشاهده لیست
تعداد سند:
2
رقابت رقابت سازمانی مزیت رقابتی هوش رقابتی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
1
ارزش ، ارزشهای سازمانی ، مدیریت ارزش ها
  مشاهده لیست
تعداد سند:
3
نوآوری سازمانی
  مشاهده لیست
تعداد سند:
4
       
  منوی پرسشنامه

مشاهده پرسشنامه توجه : جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید کد: 
پیشنهادات

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اوقات فراغت معلمان کد: 1027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان کد: 1028

مشاهده پرسشنامه ارزیابی آموزش های کوتاه مدت(ضمن خدمت) بر اساس الگوی CIPP کد: 1009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی کد: 1026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 1023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت پورتال (وب سایت) آموزشی دانشگاه مجازی کد: 1024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی آموزش ضمن خدمت کد: 1005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی اثر بخشی نظام آموزش کد: 1006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1007

مشاهده پرسشنامه 1015 پرسشنامه آموزش ضمن خدمت کد: 1015

مشاهده پرسشنامه 1030 پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه ها کد: 1030

مشاهده پرسشنامه 1017 پرسشنامه سبک تدریس کد: 1017

مشاهده پرسشنامه 1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد: 1031

مشاهده پرسشنامه 1033 پرسشنامه رهبری در محیط آموزشی کد: 1033

مشاهده پرسشنامه 1034 پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودسنجی فعالیت های آموزشی و تدریس کد: 1035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی عوامل تدریس اثر بخشی کد: 1036

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش تحصیلی کد: 1037

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرسنجی اوقات فراغت دانش آموزان پسر کد: 1038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح سبک تدریس کد: 1032

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت کد: 1018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کراف کد: 1043

مشاهده پرسشنامه تأثير آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي كاركنان کد: 1025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 1052

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1053

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 1044

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 1061

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش مدیران بر اساس مدل مینتزبرگ کد: 1058

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس کد: 1070

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 1063

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمندی های یک استاد کد: 1064

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آگاهی فراشناختی MAI کد: 1065

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ، اسمیت ، گارسیا و مک کیجی کد: 1066

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران 1998 کد: 1074

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به روش معمول شما برای مطالعه کد: 1075

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظر دانشجویان در مورد اساتید راهنما کد: 1060

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم کد: 1077

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیل برگر (1980) کد: 1078

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش روحیه پژوهش گری در دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کد: 1069

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مدل فرایندی آندراگوژی کد: 1068

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت کد: 1079

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش فراگیران به دوره ضمن خدمت کد: 1080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس کد: 1083

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تجربه پژوهشی دانشجویان کد: 1085

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کد: 1086

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درگیری تحصیلی کد: 1089

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های مطالعه SSI کد: 1090

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های مطالعه دانشجویان کد: 1092

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین موانع انجام فعالیت های پژوهشی کد: 1093

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی کد: 1094

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای آماده شدن برای امتحان کد: 1095

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس ده راهبرد مطالعه و یادگیری وین اشتاین کد: 1096

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جو آموزشی خلاق - بر اساس مولفه های ده گانه جو خلاق مدل اکوال کد: 1097

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) کد: 1098

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه نگرش نسبت به حضور در کلاس کد: 1099

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 1046

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس کد: 1076

مشاهده پرسشنامه چک لیست میلمن کد: 1100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به رشته تحصیلی دانشجویان کد: 1040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از تحصیل کد: 1116

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 1057

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان کد: 1113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دید دانشجو کد: 1073

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه : سواد آماری کارکنان دانشگاه (پرسشنامه استاندارد شیلد ) کد: 1112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی نقش آموزش مجازی در توانمند سازی کارکنان کد: 1016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس کد: 1008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه کد: 1010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی کد: 1119

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح دانش آموزان در انتخاب دانشگاه کد: 1121

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی کد: 1110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 1147

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی کارکنان مدرسه کد: 1109

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 1107

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1108

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 1146

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی عملکرد تدریس معلم ادموند کد: 1105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس کد: 1106

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک کد: 1144

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازي در توانمند سازي کد: 1145

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی سازمان مدل لاودن کد: 1114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مدل CIPP کد: 1143

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سازمانی کد: 1102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (AGIL) کد: 1103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 1104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی معلم ادموند و همکاران کد: 1105

مشاهده پرسشنامه توجه : جهت جستجوی پرسشنامه موردنظر از کلید ترکیبی کنترل + اف استفاده کنید و کلمات کلیدی پرسشنامه را جستجو کنید کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگيزش تحصيلي- مك اينرني و سينكلاير کد: 1600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس کد: 1601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر کد: 1602

مشاهده پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز - ماینر - اسمیت کد: 1603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه شغلی هکمن و اولدهام بر اساس پرسشنامه موسسه امریکایی JDS کد: 1604

مشاهده پرسشنامه انگیزه شغلی هرزبرگ کد: 1605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد: 1606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی 7سوالی کد: 1607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد: 1618

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه شرکت در گروه های مجازی و اجتماعات آنلاین کد: 1609

مشاهده پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر کد: 1610

مشاهده پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان توسلی کد: 1611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانشجویان 55 سوالی کد: 1608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عوامل انگیزشی از دید کارکنان و سرپرستان و اولویت بندی آنها کد: 1615

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان کد: 1614

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 1617

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس مدل دوبعدی هرزبرگ کد: 1613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 1612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری آموزشی کد: 1627

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 1620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش به حجاب کد: 1260

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان کد: 1212

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه معیار سنجش رشد اخلاقی کد: 1211

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اخلاق سازمانی کارکنان کد: 1213

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جو اخلاقی درک شده جان کالن - انگلیسی کد: 1215

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اخلاق حرفه ای کد: 1209

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1340

مشاهده پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون کد: 1300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر موبايل بر ارتباطات اجتماعي کد: 1301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی دعایی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباطات مجازی کد: 1306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی خاقانی کد: 1305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل گراهام و پادسکف کد: 3904

مشاهده پرسشنامه 1510 پرسشنامه سبک زندگی گادوین SLIQ کد: 1510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی - جی. بارتون کد: 1520

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی – ۲۶ آیتمی سازمان بهداشت جهانی (۲۶-WHOQOL) کد: 1513

مشاهده پرسشنامه 1504 پرسشنامه مد گرایی در دانش آموزان کد: 1504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی کد: 1540

مشاهده پرسشنامه 1507 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کد: 1507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده کد: 1514

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1731

مشاهده پرسشنامه ریسک درک شده کد: 1785

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ریسک درک شده و انگیزه رفتاری در بانکداری اینترنتی کد: 1806

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد: 1785

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 1737

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان مدل ریور 2004 4p کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 1732

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 1735

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 1813

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 1734

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس خود تنظیمی عمومی میلر و براون کد: 4042

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک اسناد سليگمن و سينگ کد: 3913

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان کد: 4049

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری كانر و ديويدسون کد: 4044

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های دلبستگی بارتولوميو وهوروتيز کد: 4043

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتقاء آموزش و بهبود سلامت روان کد: 4009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس حس خودکارآمدی مدرس کد: 4034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی پینتریچ کد: 4037

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان کد: 4051

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش کد: 4057

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش کد: 4058

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود نظم دهی فراشناختی کد: 4036

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسلم کد: 4055

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مثبت اندیشی کد: 4024

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون MBI (1981) کد: 4012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL- BREF کد: 4028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک زندگی مایرز انگلیسی کد: 4030

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تغییر رفتار کد: 3919

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس کد: 4018

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن کد: 4019

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار خصمانه کد: 4021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس صمیمیت کد: 4022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه صمیمیت کد: 4023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نشاط در بین همکاران کد: 4026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه (BDI-S) کد: 4046

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خوش بینی کد: 4027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کارکنان مزلاچ کد: 4640

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر1982 کد: 4041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس عصبیت یا روان نژندگرایی میزان سازگتری کد: 4060

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود متمایز سازی اسكورن و فرايد لندر کد: 4056

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مثبت انديشي کد: 4025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی خطر استرس شغلی کد: 1502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد: 4039

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی شرر کد: 4002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک هویت کد: 4003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده ها در بیماران مزمن کد: 4004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک شخصیت نئو NEO-PI-R کد: 4080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاب آوری( CD_RIS) کد: 4007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تجربه های اوج و عرفان در دعا کد: 4008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شخصیت آیزنگ و سی بیل آیزنگ کد: 4006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهداشت روانی کشمیری کد: 4010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه باورها غیر منطقی جونز کد: 4011

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کنترل خشم رضاخانی کد: 4091

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کد: 4017

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت مقابله ای کارور 40سوال 10 عامل کد: 4016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی انگلیسی کد: 4092

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شادکامی آکسفورد کد: 4050

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد و پذیرش آن (بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز) کد: 4076

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استرس تحصیلی کد: 4040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه جستار انگیزش درونی کد: 4038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد شیوه زندگی کد: 4054

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس بلینگرو موس کد: 4053

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه طلاق عاطفی DES کد: 4061

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS) کد: 2728

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران کد: 2730

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت مندی کارورزان از روش ارزیابی DOPS کد: 2742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه غربالگري علايم قبل از قاعدگي PSST کد: 2700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی پزشکی کد: 2747

مشاهده پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی دیابت Diabetes Self-Efficacy Scale کد: 2746

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ کد: 2709

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل و میزان رضایت شغلی کتابداران کد: 5314

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات کتابخانه ای (بر اساس مدل لایب کوآل) کد: 5315

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استفاده پذیری وب سایت کتابخانه کد: 5317

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مهارتهای مورد نیاز کتابداران کد: 5336

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی وب سایت کتابخانه کد: 5337

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه امنیت اطلاعات در کتابخانه کد: 5301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از خدمات کتابخانه کد: 5313

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی نقش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کد: 5310

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی معماری کتابخانه ها متناسب با نیازهای افراد خاص کد: 5318

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت کتابخانه کد: 5311

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعان از خدمات کتابخانه کد: 5335

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد: 5320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش کتابخانه کد: 5329

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 5327

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 5331

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 5333

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رویکردهای مطالعه انتویستل و تیت کد: 5338

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش کتابخانه ها در آموزش کد: 5302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری هوشمند) در آموزش کد: 5017

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استفاده از تکنولوژی آموزشی و نقش آن در اموزش کد: 5029

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه زیر ساختارهای روش نوین آموزش الکترونیک در دانشگاه کد: 5028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از اینترانت ، اندازه گیری رضایت کاربران از شبکه های داخلی آویلا کد: 5038

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کد: 5042

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها MIS & DSS کد: 5043

مشاهده پرسشنامه اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان سازمان کد: 5015

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان کد: 5004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه پذیرش فناوری مدل دیویس TAM کد: 5002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 5008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنايی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوشمند سازی توسلی کد: 5000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش هوشمند سازی مدارس کد: 5001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 5014

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت 31س کد: 5035

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی مشارکت در اجتماعات آنلاین بر اساس مدل فازی کد: 5041

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش عوامل زمینه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 5023

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه کد: 5024

مشاهده پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت یا پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ IAT کد: 5025

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش وب سایت ها در خدمات دولت الکترونیک کد: 5026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت IAT کد: 5016

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 5022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارزش در سازمان کد: 4802

مشاهده پرسشنامه 4 823 پرسشنامه سنجش بهبود سبز کد: 4823

مشاهده پرسشنامه 4812 پرسشنامه اقتصاد- زیر ساخت - نوآوری - رقابت - راهبرد - آموزش - فساد اداری - گردشگری - محیط زیست کد: 4812

مشاهده پرسشنامه 4811 پرسشنامه میزان موفقیت مدیران در پروژه مترو کد: 4811

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر چابکی سازمانی کد: 3500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری چابکی سازمان اسپایدزر کد: 3503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی بنگاه های خدماتی و تولیدی کد: 3504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کد: 3505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 3506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ادراک از مدیریت کد: 3220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی کد: 3226

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی مارکوارت کد: 3224

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیات علمی کد: 3228

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر کد: 3222

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازهای مدیران آموزشی کد: 3225

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ال دفت کد: 3230

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان و مدیریت عملکرد کد: 3234

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمند سازی کارکنان کد: 3236

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 3235

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان کد: 3246

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شایستگی شغلی مدیران سنجش و ارزیابی شایستگی شغلی کاندیداهای پست مدیریتی در سازمان کد: 4761

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران مدل بازخورد 360 درجه بر اساس متدولوژی بیهام و مایر کد: 4760

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء رادسیپ کد: 6281

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد موفقيت پارکر و کازمایر کد: 6280

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر در موفقيت فعاليت هاي تحقيقاتي کد: 6282

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 6599

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد: 6527

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 6525

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 6529

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکنان/مدیریت - مدل دو بعدی کد: 6530

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه دانش سازمانی توسلی کد: 6525

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه (مقیاس) خودارزیابی و خودشناسی در ارتقای کیفی و کمّی عملکرد و رفتار شغلی کد: 6531

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 6515

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی شغلی ملوین و سیمن کد: 6513

مشاهده پرسشنامه ماتریس مقایسه اثر بخشی منابع آموزشی کد: 6523

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی سازمانی پارسونز در راه و شهرسازی کد: 6510

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی کد: 6537

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 6541

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 6542

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت صادرات بازار محور کد: 6543

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان کد: 6546

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر محیط بر تحول سازمانی کد: 6551

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تحول پذیری سازمانی کد: 6552

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه نظام مدیریت مشارکتی کد: 6553

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مشارکت کارکنان کد: 6554

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان آشنایی مدیران مدارس با شرح وظایف آنها کد: 6556

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 6558

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا کد: 6560

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت شهروندان در فعالیت های فرهنگی کد: 6567

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 6563

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ شهروندی کد: 6565

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ویژگی های فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان کد: 6569

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های فناوری اطلاعات کد: 6571

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات بازرگانی AIDA کد: 6573

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6575

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6576

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6577

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه میزان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان و میزان کارایی آنها در بانک کد: 6581

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر برون سپاری بر بهره وری پروژه های تولیدی کد: 6583

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی برون سپاری آموزشی به روش مصاحبه کد: 6585

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات کتابخانه کد: 6588

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در سازمان کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش ضمنی و صریح در بانک کد: 6507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان محصولات غذایی تولیدی در شرکت ... کد: 6521

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 6511

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی انواع نوآوری درسازمان کد: 6602

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل درونی سازمانی بر چابکی سازمان کد: 6590

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی کد: 6591

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری بر مسایل اخلاقی سازمانها کد: 6593

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل مدور کد: 6594

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاههای ورزشی کد: 6610

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه بر اساس مدل P-CMM کد: 6608

مشاهده پرسشنامه ارزیابی نوآوری درسازمان کد: 6603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ازریابی کیفیت و محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت کد: 6595

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6596

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت رهبری مدیران کد: 6597

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت سازماندهی مدیران کد: 6598

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه نوآوری بامزیت رقابتی در سازمان کد: 6604

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی در رشته . . . . با استفاده از روش AHP کد: 6611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل CIPP کد: 6533

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه میزان بکارگیری آموزش های ترکیبی اعضای هیئت علمی دانشگاه کد: 6607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 6503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موثر برای استقرار مدیریت دانش کد: 6502

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش دانش و مهارت برنامه ریزی مدیران کد: 6105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مسائل اخلاقی سازمان از دیدگاه دکتر لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثر تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی در سازمان مدل لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اخلاق - نظریه لاودن کد: 1204

مشاهده پرسشنامه مقاله رضایت از تحصیل کد: 11161

مشاهده پرسشنامه راهنمای خرید و دانلود محصولات کد: 

مشاهده پرسشنامه تست کد: 

مشاهده پرسشنامه امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 56001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مكانيزم هاي يادگيري سازماني کد: 4312

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز DLOQ کد: 4303

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده 9 عاملی نفی کد: 4304

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه یادگیری سازمانی در سه بعد فردی- گروهی-سازمانی کد: 4305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده توسلی بر اساس مدل سنگه کد: 4306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مولفه های سازمان یادگیرنده کد: 4310

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ممیزی یادگیری ارزیابی سازمانی یادگیرنده کد: 4307

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) کد: 4308

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آرمسترانگ کد: 4309

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده مارکوارت کد: 4302

مشاهده پرسشنامه راهنما و اطلاعات بیشتر کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فراموشی سازمانی کد: 4320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری - مدل کیم کد: 3301

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی و جانشین پروی سازمان ها کد: 3302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگرش نسبت به بهره وری کد: 2200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وري نیروي انسانی کد: 2201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه چهار وجهی تعیین اثربخشی سازمانی یا ارزیابی اثربخشی سیستم ها بر اساس نظریه کُهن کد: 2203

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری منابع انسانی کد: 2220

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 2227

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی کد: 2204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی کد: 2205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بهره وری فردی کد: 2207

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بهره وری و مدیریت عملکرد کد: 2209

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کد: 2208

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر بهره وری کارکنان کد: 2211

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت خدماتی و تولیدی کد: 2212

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش عوامل سازمانی در بهره وری منابع انسانی کد: 2210

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی شرکت برق 2213 کد: 2213

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی و توزیع در آمد مشتریان در اعطای تسهیلات بانک کد: 1804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه کد: 1803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ترجیح برند - بررسی تفاوت ترجیح برند بین دو برند . . . کد: 1740

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عملکرد نام برندهای تجاری بر بازار یا ارزش نام برند کد: 1742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش برند تجاری صنعتی انگلیسی کد: 1755

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزش نام برند کد: 1742

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع برند سازی کد: 1741

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وفاداری به برند کد: 1745

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه برند کد: 1750

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نام تجاری برند کد: 1759

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر برند تجاری کد: 1743

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی ابزارهای تاثیر گذار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان کد: 1701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی ویروسی کد: 1783

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در بازاريابى گردشگرى ورزشى کد: 1780

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان کد: 1700

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان باشگاه های ورزشی کد: 1702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خرید سبز کد: 1720

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی شغلی مدل ملوین و سیمن - توسلی کد: 2300

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی مدیریت بحران در سازمان کد: 1901

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مدیریت بحران در مدرسه کد: 1902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران کد: 1903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت بحران ح کد: 1904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شما درباره بهداشت بلوغ کد: 2101

مشاهده پرسشنامه فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته - برون سپاری آموزشی کد: 2002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برون سپاری خدمات و فعالیت های سازمان کد: 2001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی برون سپاری شرکتها کد: 2003

مشاهده پرسشنامه Humming Corporate Culture Questionnaire کد: 4910

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی ال. دفت کد: 4908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران به بازارهای جهانی کد: 6514

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای رضایی کد: 4903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای مقدم کد: 4905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل رابینز (فرم کوتاه شده) کد: 4901

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز کد: 4900

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از حیدرآبادی کد: 4902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه در ایران کد: 4911

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه کد: 4920

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون کد: 4904

مشاهده پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر عملکرد مدیریت دانش کد: 4924

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند کد: 4906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي فرهنگ يادگيری در شرکتهای صنعتی کد: 4912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه دلبستگي شغلي 20 سوالی کد: 3701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علل کم رغبتی خلاقیتی هنرجویان هنرستان ها کد: 3606

مشاهده پرسشنامه آزمون سنجش خلاقيت تورنس - عابدی کد: 3601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت رندسیپ کد: 3602

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابتكار و نوآوري شغلي کد: 3607

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت 6 عاملی کد: 3603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي TRIZ کد: 3613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت شغلی 34 سوالی فخریان کد: 3608

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خلاقیت سازمانی در مدرسه کد: 3609

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رفتار حرفه ای بر اساس رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری GOZE کد: 3914

مشاهده پرسشنامه 3910 پرسشنامه حقوق شهروندی کد: 3910

مشاهده پرسشنامه 3911 ارزیابی فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی کد: 3911

مشاهده پرسشنامه 3912 پرسشنامه رفتار عقلانی مدیران کد: 3912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شهروند جهانی کد: 3906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شدت خشم کد: 3916

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه های مرتبط با هوشمند سازی مدرسه کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزيابي ميزان موفقيت هوشمند سازي کد: 6350

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6354

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سطح هوشمندسازی کد: 6352

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع استفاده از فاوا در آموزش کد: 6351

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی سیستم های آموزشی هوشمند کد: 6353

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد: 5503

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری الکترونیکی کد: 5504

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی امکانات و تسهیلات گردشگری توسلی کد: 5500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راههای توسعه گردشگری فرهنگی کد: 5505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گردشگری کد: 5507

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 1205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش چندگانه چیسلت و چاپمن کد: 6305

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کد: 6361

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه :هوش های چند گانه گارنر-80 سئوالی کد: 6300

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی تراويس .براد بري و جين . گريوز کد: 6302

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش عاطفی اچ. وزینگر کد: 6320

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هيجاني شرينگ کد: 6321

مشاهده پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 90 سئوالی کد: 6323

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش اجتماعی 21س کد: 6330

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش تجاری به زبان انگلیسی کد: 6341

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی کد: 6343

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش سازمانی کد: 6367

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ در سال 2003 کد: 6380

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی کد: 6381

مشاهده پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و وانگ کد: 6382

مشاهده پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرشت کد: 6366

مشاهده پرسشنامه هوش اجتماعی 21 گویه ای کد: 6332

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی در هنگام تدریس کد: 6325

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کد: 6363

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش اجتماعی تت 2008 کد: 6331

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی 5 بعدی واله و وایت کد: 6370

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی تراويس براد بري و جين گريوز کد: 6324

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی 42 سوالی 4 مولفه کد: 6360

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی کد: 6306

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان جان کالن - انگلیسی کد: 3417

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت کد: 3402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه (OCDQ) از هالپین و کرافت کد: 3403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی مدیران کد: 5247

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اندازه گیری کارایی درونی مدرسه کد: 5249

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارایی کارکنان با رویکرد روابط انسانی کد: 5245

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری باقری کد: 5464

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکنان کد: 5251

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی با کارا یی سازمان کد: 5240

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آزمون جهت گیری = خوش بینی شییر و کارور کد: 5122

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی کد: 5102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کد: 5109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کارآفرینی مادسیچ کد: 5120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر آموزش کار آفرینی بر ارتقای فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه کد: 5124

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه موانع کار آفرینی در بانک کد: 5110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دوره های آموزشی کار آفرینی دانشجویان کد: 5111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی آموزش کار آفرینی در برنامه درسی کد: 5112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارآفرینی - تست کارآفرینی کد: 5113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینان کد: 5114

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کد: 5115

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کار آفرینی فردی کد: 5116

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نوآوری کارآفرینی کد: 5117

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی کارآفرینان - ابزار سنجش کارافرینان ایرانی کد: 5101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از خدمات بانک صنعت و معدن کد: 5414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کيفيت زندگي کاري 7 عاملی کد: 5467

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 24 سوالی کد: 5464

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (شغلی) 24 سوالی کد: 5469

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی 26 سوالی کد: 5461

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن 6 عاملی کد: 5421

مشاهده پرسشنامه TQM پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه SF کد: 5471

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر کد: 5435

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی 9 عاملی کد: 5405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت خدمات ایران خودرو کد: 5406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیت های آموزش های مجازی در دانشگاه های مجازی کد: 5413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دیدگاه شهروندان در مورد خدمات شهری کد: 5411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان دانشگاه های مجازی کد: 5409

مشاهده پرسشنامه 5410 پرسشنامه خدمات کتابخانه های مجازی در آموزش مجازی - پرسشنامه دانشجویان کد: 5410

مشاهده پرسشنامه 5404 پرسشنامه کیفیت خدمات پژوهشی بر اساس مدل سروکوآل کد: 5404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد گرایی مدیران کد: 5434

مشاهده پرسشنامه 5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال کد: 5401

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات لایب کوآل کد: 5402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه كيفيت خدمات با جذب مشتريان کد: 5433

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک بر اساس 5 فرمان سنگه کد: 6506

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی کد: 5644

مشاهده پرسشنامه مدیریت دانش مشتری CKM کد: 5646

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تسهیم دانش آجزن کد: 5621

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی نگرش نسبت به تسهیم دانش دیکسون کد: 5620

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش کد: 5642

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش کد: 5643

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون 2003 کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع انسانی مدیریت دانش کد: 5603

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع ساختاری مدیریت دانش کد: 5604

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی مدیریت دانش کد: 5605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران کد: 5606

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدل استراتژیهای سه گانه هانسن کد: 5613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل سنگه کد: 5610

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مارکوئیز گاریکاس سایمون کد: 5624

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مولفه های مدیریت دانش در آموزش و پرورش کد: 5600

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون کد: 5601

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش کد: 5622

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی توانایی مدیریت دانش کد: 5625

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در کتابخانه 22س کد: 5641

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت جذب دانش کد: 5662

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی کد: 5653

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی زیرساخت مدیریت دانش احمدی کد: 5652

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش سازمانی کد: 5661

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا SECI کد: 5655

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش در بانک (ضمنی و صریح ) کد: 5656

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش جانسون کد: 5631

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های مطالعه کد: 6111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 37سوالی Study Skills کد: 6112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارتهای مطالعه انگلیسی 30 سوالی Study Skills کد: 6113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود کارآمدی پژوهشی کد: 6171

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت مدیران موثر کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های اجتماعی کد: 6104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران / کارکنان کد: 6103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهارت های ارتباطی کارکنان - جی. ای. بارتون کد: 6100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 6101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان کد: 6120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان CSR بر اساس مدل کارول کد: 5800

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها کد: 5802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6505

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد در آموزش و پرورش کد: 6202

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی عوامل موفقیت مهندسی مجدد بانک کد: 6203

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدل سنجش توانمند سازهای سازمانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد کد: 6204

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد به زبان انگلیسی کد: 6205

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مهندسی مجدد فرایندها در صنعت کد: 6206

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگلیسی مهندسی مجدد کد: 6207

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی انواع نو آوری در سازمان کد: 6260

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت کارکنان کد: 5908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کار تیمی کد: 5906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تیم گرایی کد: 5904

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تیم های کاری مایک وست و ویکز کد: 5905

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل کد: 5903

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد کد: 5902

مشاهده پرسشنامه 5918 پرسشنامه سنجش مشارکت و سرمایه و اعتماد و حمایت و ... کد: 5918

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشاركت در فرایند تصمیم گیری مدیران کد: 5909

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رهبری هویت انگلیسی کد: 4112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبري تحولی- تبادلی استاندارد - واریز باراک کد: 4100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری تحولی باس و اولیو کد: 4101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری لیکرت کد: 4102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری رابطه مدار وظیفه مدار لوتانز کد: 4103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 4113

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سبک رهبری و بهره وری کد: 4120

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري کد: 4109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه باورها و سبک رهبری مدیران کد: 4110

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال هیولین JDI کد: 3801

مشاهده پرسشنامه 3803 JDI 83 پرسشنامه توصیف شغلی 5 عاملی اسمیت کندال هیولین 83 جمله ای کد: 3803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ (عوامل بهداشتی - عوامل انگیزشی) کد: 3806

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری کد: 3840

مشاهده پرسشنامه 3822 پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران 10 عاملی بر اساس مدل اسمیت کندال هیولین کد: 3822

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از درآمد کد: 3826

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خشنودی از درآمد کد: 3828

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 6 بعد کد: 3832

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 6 عاملی کد: 3836

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی 18 سوالی کد: 3827

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی مامن کد: 3834

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت از حقوق شغلی کد: 3823

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی کتابداران کد: 3814

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث کد: 3812

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی دو عاملی کد: 3810

مشاهده پرسشنامه 3802 پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین JDI 70 کد: 3802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش مؤلفه های سازمانی و مدیریتی سازمان کد: 4200

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ابعاد سازمانی کد: 4201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ) کد: 4202

مشاهده پرسشنامه پرسش‌نامه سنجش سلامت روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه کد: 4613

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4611

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 4612

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان (GHQ) کد: 4621

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی کارکنان از هوی و فیلدمن و پارسونز کد: 4605

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه - های و همکاران کد: 4606

مشاهده پرسشنامه GHQ سلامت عمومی کد: 4620

مشاهده پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت کد: 4616

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توانمندی گروه های مجازی در تشکیل سرمایه اجتماعی کد: 4416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه رابطه ای کد: 4445

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کد: 4402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی کتابخانه کد: 4403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمان و نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 4404

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانشگاه 54 سوالی کد: 4406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن کد: 4408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نقش سرمایه اجتماعی در تجارت الکترونیکی کد: 4414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه سازمانی کد: 4440

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کد: 4431

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس کد: 4430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه انسانی کد: 4421

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال کد: 4400

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی 7 عاملی کد: 4401

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4702

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا کد: 4701

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان کد: 4740

مشاهده پرسشنامه سواد اطلاعاتی اساتید و دانشجویان کد: 4703

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کد: 4707

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد آماری کارکنان حوزه بهداشت کد: 4743

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سواد مالی دانش آموزان کد: 4725

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سکوت سازمانی 23 سوالی کد: 4505

مشاهده پرسشنامه پرسش نامه سکوت سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی کد: 4500

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 3005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر کد: 3004

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای استیرز پورتر OCQ کد: 3003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر - ساعتچی کد: 3006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی معلمان کد: 3009

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض کد: 2913

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی کد: 2911

مشاهده پرسشنامه مدیریت تضاد یا (مدیریت تعارض سازمانی) از پوتنام و ويلسون کد: 2900

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تضاد شغلی دوبرین کد: 2902

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض یا تضاد کد: 2906

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی مدل مشین و گلینو کد: 2908

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی کاری کد: 2910

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه علایم تعارض در مدرسه کد: 2912

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ذهن فلسفی یا تفکر فلسفی کد: 3100

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تفكر انتقادي مرتضوی کد: 3101

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تفکر 29 سوالی سه عاملی کد: 3102

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر کد: 3103

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3105

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی کد: 3111

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ 104 سوالی - مهدوی کد: 3104

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مهارتهای تفکر استراتژیک کد: 3109

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ویژگی های فردی تفکر انتقادی کالیفرنیا کد: 3112

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کد: 2805

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی کد: 2802

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی کد: 2803

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی کد: 2804

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسي تاثير نظام نگهداري منابع انساني بر ماندگاري کارکنان کد: 6006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت کد: 6011

مشاهده پرسشنامه 6021پرسشنامه ارتقای زنان شاغل در .... به مناسب مدیریتی کد: 6021

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقایسه وضع موجود و مطلوب مدیریت کد: 6000

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی کارکرد مدیریت منابع انسانی کد: 6001

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی میزان استاندارد گرایی مدیر کد: 6002

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 6003

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل مؤثر در سنجش میزان پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP کد: 6080

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه تاثیر نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان کد: 6022

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت کد: 6026

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شایستگی های مدیران 9 عاملی کد: 6027

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه توسعه منایع انسانی کد: 6005

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی کد: 6008

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نگهداشت اعضای هیات علمی کد: 6007

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورهاگن کد: 6028

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردهای ده گانه وین اشتاین کد: 6428

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سیار در آموزش کد: 6415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک کد: 6425

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه بررسی تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری کد: 6426

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بین سبک های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان کد: 6427

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ اسمیت گارسیا مک کیجی کد: 6424

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت های یادگیری و مزیت رقابتی پایدار کد: 6423

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب colb کد: 6402

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک های یادگیری فلدر و سولومن (انگلیسی)Learning Styles Questionnaire کد: 6406

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری چیسلت و چاپمن 2005 کد: 6407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه سبک یادگیری وک کد: 6409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه قابلیت های یادگیری بازار کد: 6414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه‌ي سبك‌هاي يادگيري كلب کد: 6403

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری فلدر و سولومون کد: 6405

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد کد: 1426

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی کد: 1425

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه نظرخواهی کارکنان درباره عملکرد مدرسه کد: 1429

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کد: 1430

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی درونی دانشگاه از دید دانشجویان کد: 1417

مشاهده پرسشنامه خودارزیابی مطابق الگوی سرامدی - وارش کد: 1416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کد: 1407

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی کد: 1408

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک کد: 1409

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خودارزیابی کارکنان کد: 1410

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مدیریت عملکرد مدل بالدریچ کد: 1411

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1412

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی کد: 1413

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عملکرد مدرسه بر اساس نظر کارکنان کد: 1437

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی کد: 1414

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 1415

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس فرم ارزیابی عملکرد مدرسه های ایالت کالیفرنیای آمریکا کد: 1416

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشجو توسط اساتید کد: 1418

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد پاترسون کد: 1441

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارتباط بین مدیریت عملکرد و توانمند سازی کد: 1434

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی مدیر یا کارکنان کد: 1436

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه شاخص های انتخاب مدیران مدارس کد: 1438

مشاهده پرسشنامه کتاب ارزیابی تیم ها - مشارکت تیمی - سنجش کار تیمی کد: 59201

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش کد: 5654

مشاهده پرسشنامه اثربخشی تبلیغات بازرگانی سیما مدل آیدا کد: 1760

مشاهده پرسشنامه 6p پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی مدل کد: 1765

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه اثربخشی تبلیغات تلوزیونی در جذب مشتریان بانک کد: 1766

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش کد: 6702

مشاهده پرسشنامه 6701 پرسشنامه عملکرد مربیان تربیت بدنی مدل کوته کد: 6701

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی سازمان یادگیرنده کد: 43001

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه پک محتوایی مدیریت دانش کد: 56006

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 6265

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی مدرسه کد: 

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه معیارهای توانمندساز نوآوری سازمانی کد: 6270

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه کد: 6265

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشهای انسانی شوارتز انگلیسی کد: 1360

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز کد: 1361

مشاهده پرسشنامه 1369 پرسشنامه مدیریت ارزشها بر اساس نظریه دولان و گارسيا -توسلی کد: 1369

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه هوش رقابتی واله و وایت کد: 3770

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه انگلیسی معیار حاکمیت شرکتی کد: 2501

مشاهده پرسشنامه پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن کد: 2500

مشاهده پرسشنامه Assessment scales of technochange managers کد: 2940
FACE BOOK

TWITTER

GOOGLE PLUS
کاربر گرامی :
این سایت با هدف انجام خدمات پژوهشی و تحقیقات علوم انسانی و تهیه منابع و کتب دانشگاهی لازم و اختصاصاًابزارسازی پژوهش و طراحی پرسشنامه فعالیت می نماید. هر گونه برداشت غیر مجاز از محتوا و مطالب سایت خلاف شرع و قانون بوده حقوق مادی و معنوی کلیه آثار تولید شده محفوظ است.
تماس با ما
تلفن: 9909-441-۰۹۳۸
آدرس:
استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان هاشمیه
ایمیل: info@porseshname.com
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط Dogan