پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی

 

 

 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی

یا

پرسشنامه عملکرد گروههای آموزشی

یا

پرسشنامه ارزیابی گروههای آموزشی

تعداد سؤالات   25   سؤال   
        
هدف اصلی پرسشنامه
    ارزیابی شاخص های ...   
    ارزیابی عوامل موثر بر   
    ارزیابی متغیر    
    شناسایی فاکتورهای مؤثر    
اطلاعات بیشتر

مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی