5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال Servqual کد 5401

 

پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال

کد: 5401

پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال

Servqual Quesyionnaire

تعداد سئولات: 22 سوال

هدف:  کیفیت خدمات را مورد سنجش قرار می دهد

ابعاد و مولفه ها: شامل  5 بعد

   1- عوامل ملموس

   2- قابلیت اطمینان

   3- پاسخگویی

   4- تضمین

   5- همدلی

روایی و پایایی: دارد

منبع: مشخص 

انواع پرسشنامه

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi