5401 پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال


پرسشنامه 5 بعدی سروکوآل ( Servqual ) سنجش کیفیت خدمات

 

 


پرسشنامه کیفیت خدمات سرکوال

 

این پرسشنامه 22 سوال دارد و برای سنجش کیفیت خدمات ، پنج بعد یا مولفه را مورد سنجش قرار می دهد


ابعاد و مولفه های پرسشنامه کیفیت خدمات سرکووال عبارتند از :

  1. عوامل ملموس
  2. قابلیت اطمینان
  3. پاسخگویی
  4. تضمین
  5. همدلی

 

روایی و پایایی: دارد

منبع: مشخص 

انواع پرسشنامه

ریال 60000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi