پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی

پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی

کد پرسشنامه: 5102

نام پرسشنامه: پرسشنامه وضعیت کار آفرینی سازمانی


تعداد سؤالات: 19 سؤال


تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - نوآوري و تحول در برنامه ها و روشهاي کاري

☐ عامل 2 - بهبود اثربخشي فعاليتهاي سازماني

☐ عامل 3 - کسب رضايت و تأمين نيازهاي مخاطبين

☐ عامل 4- رضايت شغلي کارکنان

نمونه سؤالات:

☐ 1 - در طي دو سال اخير تا چه حد برنامه ها و فعاليتهاي جديد و متفاوتي از سوي اداره شما براي رفع نيازهاي ارباب رجوع سازمان ارائه شده است؟

☐ 2 - در طي دو سال در محل کار شما تا چه حد روشهاي کاري جديد مورد آزمايش قرار مي گيرد

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

قیمت: 5 هزار تومان

حجم فایل: 100 کیلو بایت

ریال 51020 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی