• پرسشنامه اثر تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات بر مسائل اخلاقی در سازمان مدل لاودن کد: 1204 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه هوشمند سازی توسلی مطابق موازین سند تحول بنیادین کد: 5000 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس کد: 5001 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه پذیرش فناوری مدل دیویس TAM کد: 5002 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و قابلیتهای آموزشهای مجازی در دانشگاه های مجازی ایران کد: 5003 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان کد: 5004 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه میزان بهره مندی دانش آموزان از فناوری و آی تی کد: 5005 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه اثربخشی ارتباط الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 5006 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه میزان آشنايی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کد: 5007 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد تحصیلی - هوش - انزوا - سلامت دانش اموزان کد: 5010 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه پذیرش فناوری یوتات - انگلیسی کد: 5011 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار محیط کد: 5012 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه علل گرایش به اینترنت کد: 5013 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد: 5014 مشاهده پرسشنامه
 • اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان سازمان کد: 5015 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تست اعتیاد به اینترنت IAT کد: 5016 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری هوشمند) در آموزش کد: 5017 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه تاثیر انواع تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کد: 5022 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نقش عوامل زمینه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات کد: 5023 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه کد: 5024 مشاهده پرسشنامه
 • تست اعتیاد به اینترنت یا پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ IAT کد: 5025 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نقش وب سایت ها در خدمات دولت الکترونیک کد: 5026 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه زیر ساختارهای روش نوین آموزش الکترونیک در دانشگاه کد: 5028 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه استفاده از تکنولوژی آموزشی و نقش آن در اموزش کد: 5029 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات کد: 5030 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر مسائل اخلاقی از دیدگاه لاودن کد: 5034 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی کیفیت وبسایت 31س کد: 5035 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه رضایت از اینترانت ، اندازه گیری رضایت کاربران از شبکه های داخلی آویلا کد: 5038 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کد: 5040 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی مشارکت در اجتماعات آنلاین بر اساس مدل فازی کد: 5041 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کد: 5042 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها MIS & DSS کد: 5043 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازار یابی گردشگری ورزشی کد: 6335 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه ویژگی های فناوری اطلاعات کد: 6571 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت منابع انسانی کد: 6575 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در تربیت دختران کد: 6599 مشاهده پرسشنامه
 • پرسشنامه فناوری اطلاعات کد: 5004 مشاهده پرسشنامه
logo-samandehi