پرسشنامه رهبری هویت انگلیسی

پرسشنامه رهبری هویت 

 

کد 4112

Identity Leadership Inventory  نام پرسشنامه 

این پرسشنامه انگلیسی است و به همراه اصل مقاله ارائه می گردد

عنوان اصلی مقاله 

Leadership as social identity management  . . . .

 

متغیرها و مؤلفه های رهبری هویت عبارتند از 

Variable
Identity Leadership Inventory
Identity Prototypicality (‘Being one of us’)
Identity Advancement (‘Doing it for us’)
Identity Entrepreneurship (‘Crafting a sense of us’)
Identity Impresarioship (‘Making us matter’)

 

 

 

نمونه سؤالات پرسشنامه 

Identity Leadership Inventory (ILI)
Identity prototypicality: ‘Being one of us’

1. This leader embodies what [the group] stands for.
2. This leader is representative of members of [the group].
3. This leader is a model member of [the group].
4. This leader exemplifies what it means to be a member of [the group].

 

 

 

 

     pdf : 508 KB

در صورت عدم رضایت شماره کارت بفرستید تا مبلغ واریزی شما عودت گردد

 

دانلود پرسشنامه رهبری هویت 

سفارش محصول را بزنید

 

 

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi