پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

کد فایل 4113

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

پرسشنامه تعیین سبک های رهبری در ورزش

پرسشنامه بررسی و ارزیابی روشهای مدیریت و رهبری در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش

مولفه ها : شامل 5 مؤلفه یا بعد است گروه بندی سؤالات و مولفه های پرسشنامه مشخص شده است

مولفه ها:

1- instruction and training

2- autocratic

3- democratic

4- social support

5- positive feedback 

نمونه سؤالات پرسشنامه استایل رهبری در ورزش: 

سوال 2 -  تکنیک ها و تاکتیک ها را برای هر بازیکن توضیح می دهد

سوال 40- هر جا که لازم باشد به بازیکنان وعده می دهد

نکته

این پرسشنامه توسط یکی از محققان طراحی و ارسال شده و محقق ساخته است و روایی و پایایی آن در فایل مشخص نشده است

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi