پرسشنامه شهروند جهانی

پرسشنامه شهروند جهانی

تعداد سؤالات : 14 سؤال

روایی و پایایی: نامشخص

منبع: مشخص

مولفه : ندارد

 

 

نمونه سواال:

1- باید برای همه افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و تعهداتی در سطح بین المللی و جهانی به رسمیت شناخت.
2- به نظر من تعهد و احترام به حقوق بشر از مبانی اساسی آن در میان تمام ملل است.

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi