مجموعه رایگان آموزش Smart PLS

   

  

   

مجموعه رایگان آموزش PLS

Smart PlS

حداقل مربعات جزئی 

تحلیل ساختار عاملی

تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

دانلود رایگان نرم افزار 

دانلود رایگان کتاب های آموزشی

دانلود رایگان فیلم آموزشی

اسمارت پی ال اس را آسان فرا بگیرید

یادگیری گام به گام نرم افزار smart PLS

smart_PLS

smart-PLS

smartPLS


آموزش گام به گام نرم افزار آماری «اسمارت پی.ال.اس»
برای اجرای معادلات ساختاری
Learning of «Smart PLS» Application Step by Step

ارائه شده در سایت شخصی دکتر یحیی علی بابایی

تدوین:
دکتر علی فیض اللهی

مقدمه:
در نظر بسیاری از پژوهشگران استفاده از SEM (مدل‌سازی معادلات ساختاری)معادل استفاده از تحلیل مبتنی بر کوواریانس و روش درستنمایی است اما صورت دیگری از SEM مبتنی بر واریانس نیز وجود دارد که به پیش‌فرض‌هایی همچون توضیح نرمال معرف‌های مشاهده‌شده و حجم بالای نمونه‌ها متکی نیست. هنگام برآورد یک مدل نظری شیوه‌های متفاوتی برای تخمین پارامترهای جامعه وجود دارد. این برآورد باید نزدیک‌ترین ماتریس را به ماتریس نمونه‌ای بازتولید نماید تا بدین‌وسیله آماره کای مربع تا آنجا که امکان دارد به صفر نزدیک شده و برازش مدل با داده‌های پژوهش ثابت شود. برای این‌که اختلاف این دو ماتریس به حداقل برسد توابع مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها روش حداکثر درستنمایی (ML) و کمترین مربعات جزئی (PLS) است. روش SEM-ML به‌عنوان یک روش مبتنی بر کوواریانس بخش غالب روش‌های تحلیل معادلات ساختاری را در علوم انسانی تشکیل می‌دهد اما نیاز محققان به وجود تکنیک‌های بهتر باعث شده تا در سال 1979 میلادی اولین کتاب در ارتباط با به‌کارگیری کمترین مربعات جزئی (PLS) مبتنی بر واریانس در مدل‌های مسیری با متغیرهای مکنون توسط ولد (WOLD) منتشر شود. هرمن ولد رویکرد «مدل‌سازی آسان» PLS (پیش‌فرض‌های توزیعی و حجم نمونه کم) را در مقابل تکنیک «مدل‌سازی دشوار» SEM-ML (پیش‌فرض‌های توزیعی فراوان و نیاز به تعداد نمونه‌های زیاد) جورسکاگ (1970) مطرح ساخت. (آذر عادل و همکاران،1391: ص 6). در این نوشتار با اجرای یک مثال از معادلات ساختاری خواننده با نرم‌افزار SmartPLS آشنا خواهد شد.

لینک دانلود کتاب (PDF)

عنوان: آموزش گام‌به‌گام نرم‌افزار آماری Smart PLS

(برای اجرای معادلات ساختاری)
تابستان 1393

پروژه های آماری شما با نرم افزار اسمارت پی ال اس Smart PLS پذیرفته می شود.

با تحلیل کامل و انجام کلیه آزمون ها

مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi