پرسشنامه‌ي سبك‌هاي يادگيري كلب


 

پرسشنامه‌ سبك‌هاي يادگيري كلب

 

 

 


كلب براي سنجش سبك‌هاي يادگيري، پرسش‌نامه‌ي سبك يادگيري را تدوين كرده است. اين پرسشنامه دوازده سؤال دارد و برای هر يك از سؤال‌ها 4 پاسخ‌ پيشنهاد مي‌دهد. پاسخ‌هاي پيشنهادي را بايد از نمره‌ي 1 تا 4 به شرح زير رتبه‌بندي كنید:

 


- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما كاملاً مطابقت دارد نمره‌ي 4 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما تا حدي مطابقت دارد نمره‌ي 3 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما اندكي مطابقت دارد نمره‌ي 2 بدهيد؛
- اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما خيلي‌كم مطابقت دارد نمره‌ي 1 بدهيد؛

پرسشنامه كلب 12 سؤال و هر سؤال آن 4 گزينه دارد:

 گزینه اول همه سؤالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.
 گزینه دوم . . . 

   . . .

 

 

انواع پرسشنامه ساخت پرسشنامه دانلود پرسشنامه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش و دانلود پرسشنامه‌ي سبك‌هاي يادگيري

ریال 28000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi