پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري

 

 

کد 4109


 

 

پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري

 

یا

پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارت های مدیریت

یا


پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري و مدیریت

 

 

مشخصات پرسشنامه


نام پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري و مدیریت

تعداد سؤالات 28 سؤال

هدف اصلی پرسشنامه سنجش و ارزیابی میزان دانش مدیریتی کارکنان یا مدیران

سنجش و ارزیابی مهارت های مدیریتی کارکنان یا مدیران
ارزیابی متغیر رهبری از بعد دانش و مهارت ها

شناسایی دانش رهبری مدیر یا کارکنان
شناسایی مهارت رهبری مدیر یا کارکنان

طراح توسلی


نوع پرسشنامه محقق ساخته


کاربرد:
شناسایی دانش و مهارت های مدیریتی کارکنان یا مدیران

تعیین دانش رهبری مدیر یا کارکنان

تعیین میزان مهارتهای رهبری مدیر یا کارکنان

سنجش دانش و مهارتهای رهبری مدیر یا کارکنان

ارزیابی کمیت دانش رهبری مدیر یا کارکنان

ارزیابی کمیت مهارت های رهبری مدیر یا کارکنان

 

تعداد مولفه ها و یا عوامل مورد بررسی:  2 بعد

مولفه های متغیر
1- بعد دانش رهبری شامل: 12 سؤال

2- بعد مهارت های رهبری شامل: 16 سوال

نوع فایل Word 2010 + Pdf

موضوعات و پرسشنامه های مشابه
1- پرسشنامه ارزیابی مهارت برنامه ریزی مدیران

2- پرسشنامه ارزیابی مهارت سازماندهی مدیران

3-پرسشنامه ارزیابی مهارت های مدیران


تعداد صفحه: 5

قیمت: 10000 تومان

 

 

 

 

سفارش  >  خرید آنلاین  > دانلود فوری پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارتهای رهبري و مدیریت

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi