"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

خودارزیابی مدیریت و کارکنان

پرسشنامه خودارزیابی عملکرد مدیریت و کارکنان

کد 1445 

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی