پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش

.

.

کد 4057

پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش و همکاران 1992

تعداد سئوالات : 56 سوال

مولفه ها و ابعاد مورد ارزیابی :

پرسشنامه خودپنداره بدنی شامل عوامل و ابعاد :

1- عامل سلامتی

2- عامل هماهنگی

3- عامل فعالیت بدنی

4- عامل چربی بدنی

5- عامل لیاقت ورزشی

6- عامل ظاهر

7- عامل قدرت

8- عامل انعطاف پذیری

9- عامل . . ..

و دو مولفه کلی

1- خودپندره بدنی کلی

2- عزت نفس

را ارزیابی می کند.

روایی و اعتبار: دارد

منبع: دارد

ابعاد و مولفه ها مشخص شده است.

نوع پرسشنامه: استاندارد و بومی شده

فایل : Word  

پس از سفارش و خرید پرسشنامه لینک دانلود فعال شده و به ایمیل شما هم ارسال می گردد.

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi