پرسشنامه تاثیر دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی مطلوب

پرسشنامه تاثیر دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی  مطلوب

کد پرسشنامه: 3960

موضوع: سنجش میزان تأثیر دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی مطلوب 

تعداد ابعاد مورد سنجش: 8 مؤلفه

مؤلفه های مورد ارزیابی عبارتند از:

  1- حاکمیت قانون

  2- پاسخگو بودن 

  3- . . . 

  4- 

  5- مسئولیت‌پذیری

  6- اثربخشی

  7- اجماع محوری

  8- عدالت جویی 

تعداد سؤالات: 40 سوال

نمونه سؤالات: 

1- در استقرار حکمرانی مطلوب، دسترسی به اطلاعات، باعث آگاهی از ظرفیت‌های قانونی جهت دستیابی به منافع عمومی می شود

2- در استقرار حکمرانی مطلوب، دسترسی به اطلاعات، باعث ایجاد چارچوب های قانونی بی طرفانه می شود

3- دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی مطلوب، باعث استقرار نظام مدنی غیرمغرضانه می گردد

4- دسترسی به اطلاعات کافی، افراد را از جزئیات حقوق بشر آگاه می سازد

5- دسترسی به اطلاعات در استقرار حکمرانی مطلوب، باعث رعایت حقوق عامه و حفظ حریم قانونی اشخاص می گردد

ریال 250000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi