پرسشنامه‌ بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير

پرسشنامه بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير

کد پرسشنامه: 

هدف: قصد انجام دادن رفتار را مشخص می کند

تعداد سوالات: 16 عبارت

تعداد مولفه ها: 3 عامل، بعد یا مؤلفه شامل:

    1- نگرش به رفتار 5 سوال

    2- کنترل رفتار 5 سوال 

    3- هنجار ذهنی 6 سوال 

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

اعتبار و روایی: محاسبه نشده است

منبع: بر اساس نظریات و مقالات خارجی شامل:

تئوري رفتار برنامه ریزي شده ماتیزون، 1991 ،ص 175

تئوري عمل مستدل والرند ، پلتیر، دشایس ، کوریر و مونگو 1992، ص 9

نظریات : انگ و همكاران، 2011 ؛ ساهين و همكاران، 2011 ؛ هوآنگ، 2009 ؛ نلسون

و مك لود، 2005 ؛ فائو و همكاران، 2009 ؛ دي ماتوس و همكاران، 2007

نمونه سوالات: 

الف) نگرش به رفتار
1- استفاده از انرژي خورشیدی و بادی باعث حفظ محیط زیست می شود

ب) کنترل رفتار

7- من در زمینه انرژي خورشیدی و بادی اطلاعات کافی دارم

ج) هنجار ذهنی

11- دوستان، مرا به خريد ابزار و وسایل تولید انرژي خورشیدی و بادی تشویق می کنند

 

فایل : Word

حجم: 150 کیلوبایت

 

 

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

 

ریال 70000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی