"جهت کسب نتیجه بهتر در کادر جستجو ، لطفاً فقط یک واژه کلیدی درج شود"

پرسشنامه‌ بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير

پرسشنامه بررسی عوامل تاثيرگذار بر قصد روستاييان براي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير

کد پرسشنامه: 

هدف: قصد انجام دادن رفتار را مشخص می کند

تعداد سوالات: 16 عبارت

تعداد مولفه ها: 3 عامل، بعد یا مؤلفه شامل:

    1- نگرش به رفتار 5 سوال

    2- کنترل رفتار 5 سوال 

    3- هنجار ذهنی 6 سوال 

نوع پرسشنامه: محقق ساخته 

اعتبار و روایی: محاسبه نشده است

منبع: بر اساس نظریات و مقالات خارجی شامل:

تئوري رفتار برنامه ریزي شده ماتیزون، 1991 ،ص 175

تئوري عمل مستدل والرند ، پلتیر، دشایس ، کوریر و مونگو 1992، ص 9

نظریات : انگ و همكاران، 2011 ؛ ساهين و همكاران، 2011 ؛ هوآنگ، 2009 ؛ نلسون

و مك لود، 2005 ؛ فائو و همكاران، 2009 ؛ دي ماتوس و همكاران، 2007

نمونه سوالات: 

الف) نگرش به رفتار
1- استفاده از انرژي خورشیدی و بادی باعث حفظ محیط زیست می شود

ب) کنترل رفتار

7- من در زمینه انرژي خورشیدی و بادی اطلاعات کافی دارم

ج) هنجار ذهنی

11- دوستان، مرا به خريد ابزار و وسایل تولید انرژي خورشیدی و بادی تشویق می کنند

 

فایل : Word

حجم: 150 کیلوبایت

 

 

پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

 

ریال 70000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی