پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

 

 

 

 

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

Job Performance Questionnaire Paterson

این پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید.

تعداد سؤالات = 15سؤال

طیف لیکرت 5 گزینه ای

منبع: دارد

مؤلفه بندی : ندارد

روایی و پایایی: نامشخص

فرمت فایل : Wordنمونه سؤالات:                                                        1= به ندرت ... 2= اغلب ...3= گاهی ... 4= همیشه
1. انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.

2. نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.

3. بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.

4. نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.


تعداد صفحه:

قیمت: 2500 تومان

کد: 1407

نوع فرمت:  WORD

حجم فایل:   حدود  123 کیلوبایت

 

 

انواع پرسشنامه

ریال 25000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi