پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا

 پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران

کد پرسشنامه: 4701

پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران

طراح: توسلی (این پرسشنامه توسط این موسسه طراحی شده است)

بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی

تعداد سؤالات: 30 سؤال

تعداد مولفه های سواد اطلاعاتی:  3 مولفه شامل

1- یافتن اطلاعات

2- ارزیابی اطلاعات

3- استفاده از اطلاعات

مدل مورد استفاده: بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی

مدل مورد استفاده: بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی، که پرکاربردترین تعریف ارائه شده در این زمینه است سواد اطلاعاتی مجموعۀ توانمندی هایی است که «افراد به کمک آن می توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی، و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز مبادرت ورزند»(انجمن کتابداران آمریکا ، 1989). این تعریف دربارۀ سواد اطلاعاتی، بر تعامل بین افراد، جامعه، کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، پژوهش، اطلاعات و ارزیابی و تفکر و استدلال های انتقادی دلالت آشکاری دارد (پینتو و سیلز ، 2007: 149).

سواد اطلاعاتی یکی از ملزومات و پیش نیازهای جنبش نرم افزاری است زیرا می تواند توانایی پرورش فکر در جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی، شناسایی منابع و نظام های اطلاعاتی، جستجو و بهره گیری بهینه از منابع و نظام ها و نهایتاً ارزیابی فرایند کار را در افراد جامعه به وجود آورد و آنها را به شهروندان جامعه اطلاعاتی تبدیل نماید. پس پیمودن این راهها و دستیابی به آنچه که بیان شد مهارت های خاصی را می طلبد که به مجموعه این مهارت ها، مهارت های سواد اطلاعاتی گفته می شود(آندرسن ، 2006: 227).

بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی، که پرکاربردترین تعریف ارائه شده در این زمینه است سواد اطلاعاتی مجموعۀ توانمندی هایی است که «افراد به کمک آن می توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی، و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز مبادرت ورزند»(انجمن کتابداران آمریکا ، 1989). این تعریف دربارۀ سواد اطلاعاتی، بر تعامل بین افراد، جامعه، کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، پژوهش، اطلاعات و ارزیابی و تفکر و استدلال های انتقادی دلالت آشکاری دارد (پینتو و سیلز ، 2007: 149).

سواد اطلاعاتی: مجموعۀ قابلیت ها و توانایی های تشخیص این مسأله که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیست. همچنین توانایی جایابی، ارزیابی و استفادۀ مؤثر از اطلاعات مورد نیاز. در مفهوم وسیع تر سواد اطلاعاتی اشاره به توانایی دسترسی و استفاده از طیف متنوعی از منابع اطلاعات دارد تا یک نیاز اطلاعاتی حل و فصل شود. سواد اطلاعاتی متضمن یافتن، ارزیابی، استفاده و به تبع آن قرار دادن دانش در چرخۀ ارتباطات است(نظری، 1384).

جایابی اطلاعات: منظور طرق دستیابی به محل اطلاعات مورد نیاز می باشد که اطلاعات ممکن است در بانک های اطلاعاتی باشد، در اینترنت باشد، مواد موجود در کتابخانه باشد و یا شامل همکاری بین کتابخانه ها نیز باشد.

ارزیابی و استفاده مؤثر از اطلاعات: تصمیم گیری در خصوص انتخاب اقلام اطلاعاتی با ارزش و استخراج مناسب ترین اطلاعات.

نمونه سؤالات:

نظر شما در مورد رفتار جایابی اطلاعات و دانش در بین کتابداران چگونه است؟ لطفاً با انتخاب گزینه مناسب میزان مهارت جایابی کتابداران را مشخص کنید.   

                               کاملامخالف   مخالف    نظری ندارم    موافق    کاملاًموافق

                                  1            2            3            4       5

1         برای تعیین نیازهای اطلاعاتی از روشهای مناسب استفاده  می شود

2        برای تعیین موضوعات مورد تحقیق از روشهای ترکیبی جایابی اطلاعات استفاده می شود

3         صورت مسئله و پرسش های مربوطه بر مبنای اطلاعاتی که موردنیاز هستند، تدوین می شود. 

4         برای آشنایی بیشتر با موضوع مورد جستجو، منابع عمومی اطلاعات بررسی می شود.

5         برای تعیین کانون محوری نیاز اطلاعاتی خود، ابتدا نیازهای اطلاعاتی تشریح می شوند. 

پرسشنامه مدل سواد اطلاعاتی کتابداران

 

انجمن پرسشنامه ایران

ریال 100000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi