پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس تعریف انجمن کتابداری آمریکا

.

.

.

.

 پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی کتابداران کد 4701

کد پرسشنامه: 4701

پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران بر اساس مدل انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطلاعاتی

طراح: توسلی

تعداد سؤالات: 30 سؤال

تعداد مولفه های سواد اطلاعاتی:  3 مولفه شامل

1- یافتن اطلاعات

2- ارزیابی اطلاعات

3- استفاده از اطلاعات

نمونه سؤالات:

نظر شما در مورد رفتار جایابی اطلاعات و دانش در بین کتابداران چگونه است؟ لطفاً با انتخاب گزینه مناسب میزان مهارت جایابی کتابداران را مشخص کنید.   

1. برای تعیین نیازهای اطلاعاتی از روشهای مناسب استفاده  می شود

2. برای تعیین موضوعات مورد تحقیق از روشهای ترکیبی جایابی اطلاعات استفاده می شود

3. صورت مسئله و پرسش های مربوطه بر مبنای اطلاعاتی که موردنیاز هستند، تدوین می شود. 

4. برای آشنایی بیشتر با موضوع مورد جستجو، منابع عمومی اطلاعات بررسی می شود.

5. برای تعیین کانون محوری نیاز اطلاعاتی خود، ابتدا نیازهای اطلاعاتی تشریح می شوند. 

پرسشنامه مدل سواد اطلاعاتی کتابداران

 

انجمن پرسشنامه ایران

ریال 70000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi