1015 پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

نام پرسشنامه: پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

کد پرسشنامه: 1005

تعداد سؤالات: 24 سؤال

تعداد مولفه ها : 8 مولفه

عامل 1 - نوآوري و تبديل تئوري به عمل

عامل 2 - مشارکت ويادگيري مهارتها

عامل 3 - سرعت و دقت و نظم

عامل 4-روحيه احترام گذاشتن

عامل 7- برنامه ريزي وکنجکاوي

عامل 6- قدرت ارائه نظر و اطاعت پذيري

عامل 8- مسئوليت پذيري و انگيزه

 

نمونه سؤالات:

1 - دوره هاي آموزشي تا چه ميزان در انجام کارهاي گروهي کارمند موثر بوده است؟

2 - دوره هاي آموزشي تا چه ميزان باعث تسريع در انجام کارهاي کارمند شده است؟

 

روایی و پایایی پرسشنامه: نامشخص

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 2

 

 

 

 

انواع پرسشنامه

 

ریال 35000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi