پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی در سازمان- عبدوس

پرسشنامه اثربخشی آموزش مجازی

 

نام پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی دوره های ضمن خدمت آموزش مجازی

یا پرسشنامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی الکترونیکی کارکنان


کد پرسشنامه: 1008

تعداد سؤالات: 21 سؤال

تعداد ابعاد : این پرسشنامه تاثیر آموزش های مجازی یا آموزش های الکترونیکی را بر سه بعد دانش کارکنان، نگرش کارکنان و مهارت کارکنان را می سنجد

 

نمونه سؤالات:

ابعاد دانش کارکنان

1- افزایش دانش و توانائی هاي کارکنان از طریق آموزش سیستم الکترونیکی

2- میزان خلق ایده ها و طرح هاي جدید توسط کارکنان در سیستم آموزش الکترونیکی

3- افزایش سطح آگاهی شغلی کارکنان بوسیله سیستم آموزش الکترونیکی

 

 

 

این پرسشنامه با پرسشنامه کد 1016 یکسان و مشابه است

نوع فایل : word+pdf = .rar

تعداد صفحه: 3

قیمت: 3 هزار تومان

حجم فایل: 700 کیلو بایت

 

 

 

 

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی