پرسشنامه بهره وری فردی

    

پرسشنامه بهره وری فردی

کد پرسشنامه: 2207

نام پرسشنامه: پرسشنامه بهره وری فردی

تعداد سؤالات: 13 سؤال

نمونه سؤالات:

☐ 1 - اگر شما براي برنامه ريزي روزانه خود آزاد باشيد، بهترين زماني را كه شما احساس مي كنيد براي

برخاستن از خواب مناسبتر است، كداميك از موارد زير مي باشد:

الف - 6/30-5 صبح

ب - 7/45-6/30 صبح

ج - 9/45- 7/45 صبح

د-11-9/45 صبح

ه- 12-11 ظهر

☐ 2 - اگر در يك شرايط عادي باشيد، با چه سهولتي از خواب برمي خيزيد؟

الف. به سختي از خواب برمي خيزم

ب. با سهولت كمي از خواب برمي خيزم

ج. براحتي از خواب برمي خيزم

د. خيلي راحت از خواب برمي خيزم

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

این پرسشنامه به علت احترام به حقوق مولف و رعایت مالکیت معنوی از سایت حذف شد. شما می توانید در صورت تمایل از منبع اصلی تهیه بفرمائید. 

مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi