پرسشنامه سواد آماری کارکنان

.

.

پرسشنامه سواد آماری کارکنان 

کد پرسشنامه: 4743  یا  4740

نام پرسشنامه: پرسشنامه سواد آماری کارکنان 

تعداد سؤالات: 35 سؤال

نوع پرسشنامه: محقق ساخته

روایی و پایایی: دارد

منبع: مشخص 

نمونه سؤالات:

1 - کدام یک از شاخص های مرکزی زیر بیشتر تحت تاثیر مقادیر خیلی بزرگ قرار می گیرد ؟

1- میانه 2- میانگین 3- نما 4- میانگین مهندسی 5- نمیدانم یا مطمئن نیستم

2 - کدام نوع نمودار برای نمایش توزیع وزن افراد جامعه متناسب است

1- ستونی 2- دایره ای 3- پراکنش 4- هیستوگرام 5- نمی دانم یا مطمئن نیستم


تعداد صفحه:6

فایل: pdf

در صورت نیاز به اطلاعات منبع و روایی فایل ایمیل بزنید.

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi