• پرسشنامه کد: 01 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران مدل بازخورد 360 درجه بر اساس متدولوژی بیهام و مایر کد: 4760 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه شایستگی شغلی مدیران ، ارزیابی شایستگی شغلی کاندیداهای پست مدیریتی کد: 4761 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیریت کد: 4762 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای موردنیاز هنرآموزان هنرستان‌ها کد: 4765 مشاهده پرسشنامه
  • پرسشنامه اولویت بندی مولفه های شایستگی کارکنان و مدیران کد: 4766 مشاهده پرسشنامه
logo-samandehi