پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از حیدرآبادی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون از اقای حیدرآبادی

کد پرسشنامه: 4902

پرسشنامه فرهنگ سازمانی حیدرابادی بر اساس مدل دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون توسط آقای حیدرابادی طراحی و منتشر شده است

تعداد سؤالات پرسشنامه : 20 سئوال

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

مولفه بندی شده استنمونه سؤالات و ابعاد و مؤلفه های پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون : 4 مولفه دارد که عبارتند از

الف -  درگیر شدن در کار(مشارکت)

1- اکثریت کارکنان شرکت بصورت گسترده در گیر کارشان هستند

ب- سازگاري

8- نادیده گرفتن ارزشهاي بنیادي شرکت شما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ج - انطباق پذیري

13- علایق مشتریان معمولا در تصمیم گیریهاي سازمان نادیده گرفته می شود.

د - رسالت

18- سازمان داراي اهداف و مقاصد بلند مدت می باشد

پرسشنامه های دیگری هم از دنیسون در سایت موجود است که مشخصات و مولفه های آنها با هم متفاوت اند 

 

 

 

 


 

پرسشنامه دیگر با موضوع فرهنگ:

کد 4902 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون حیدرابادی 20 سوالی

کد 4903 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون رضایی 54 سوالی

کد 4905 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون مقدم پور 47 سوالی

 پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز فرم کوتاه 21 سوال کد 4901 

کد 4900 - پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز کامل 56 سوالی

 فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین  کد 4904 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی یادگیری

 

 

 

 

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

ریال 40000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi