پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده مارکوارت

پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارکوارت

 

کد پرسشنامه: 4302

تعداد سؤالات: 50 سؤال


تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - پویایی های یادگیری

☐ عامل 2 - تحول سازمانی

☐ عامل 3 - قدرتمند سازی افراد

☐ عامل 4- مدیریت دانش

☐ عامل 5- به کار گیری فناوری

 

این پرسشنامه معروف به نیمرخ سازمان یادگیرنده است.

 

نمونه سؤالات:

☐ 1 - یادگیری مستمر را به عنوان اولویت بالای کسب و کار،درهمه ی کارکنان مشاهده می کنم

☐ 2 - ما تشویق می شویم و انتظار می رود توسعه و یادگیری خویش را خودمان مدیریت کنیم

 

 

تعداد صفحه: 7

قیمت: 5 هزار تومان

حجم فایل: PDF 1.200 MB

 

 

ریال 50000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi