پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت

کد پرسشنامه: 1079

نام پرسشنامه: پرسشنامه سنجش رضایت فرگیران نسبت به دوره ضمن خدمت


تعداد گویه ها : 22 گویه


تعداد مولفه ها :

☐ عامل 1 - محتوا

☐ عامل 2 - استاد

☐ عامل 3 - سازماندهی - امکانات

نمونه گویه ها:

☐ 1 - نحوه ارایه مطالب

☐ 2 - میزان کاربردی بودن مطالب

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

قیمت: 3 هزار تومان

 

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
logo-samandehi