پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی

 

 

 

پرسشنامه اثربخشی سیستمی پورتال سازمانی

 


 

کد 1110

 

سه عامل و مولفه دارد

    1- حمایتهای مدیریتی

    2- کیفیت محتوایی 

    3- کیفیت فنی

 

 

قیمت:  3.600 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال 36000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی