پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS)

پرسشنامه فرم بررسی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم (ِDOPS)

کد پرسشنامه: 2728

نوع پرسشنامه: استاندارد

نمونه سؤالات:

☐ 1 - آماده کردن وسائل و کنترل دستور پزشک

☐ 2 - برقراری ارتباط با بیمار و کنترل بیمار صحیح

نوع فایل : Word

تعداد صفحه: 3

قیمت: 3 هزار تومان

حجم فایل: 200 کیلو بایت

ریال 30000 قیمت

سفارش محصول
مطالب مرتبط

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی